Febrilní křeče může u dětí vyvolat vysoká horečka. Jak poskytnout první pomoc?

0
Febrilní křeče může u dětí vyvolat vysoká horečka. Jak poskytnout první pomoc?
Shutterstock

Febrilní křeče bývají důsledkem vysoké tělesné teploty, která dráždí mozkovou tkáň, čímž dochází k nervovým a svalovým záškubům. Tyto křeče se zpravidla projevují v celém těle a bývají doprovázeny ztrátou vědomí, což může rodiče snadno vyděsit. Přestože křeče bývají zpravidla neškodné, je dobré vždy vyhledat lékaře. Víte, jak poskytnout první pomoc, když vaše dítě dostane febrilní záchvat?

Co jsou febrilní křeče?

Febrilní křeče se projevují jako záchvat, který je způsoben horečkou v důsledku nějaké infekce. Nejčastěji tyto křeče postihují malé a zdravé děti ve věku od 6 měsíců do 4 let, přičemž největší riziko nastává v období mezi 12 až 18 měsíci. Když batole dostane febrilní křeče, může to být pro rodiče velmi děsivé.

Obvykle ale bývají neškodné, na rozdíl například od epilepsie, trvají jen několik minut a zpravidla nebývají známkou vážnějšího zdravotního problému. Během záchvatu je důležité dítěti zajistit bezpečí, aby si nijak neublížilo. Tyto křeče se obvykle dostaví neočekávaně a mohou se kdykoliv vrátit. Je však možné jim předejít včasným snížením horečky. Febrilní křeče u dospělých nebývají běžné.

Jak se febrilní křeče u dětí projevují?

Febrilní křeče mohou nastat, jakmile malé dítě dostane horečku nad 38 stupňů Celsia. Obvykle se v tomto stavu celé třese a ztrácí vědomí. Někdy navíc může váš potomek zcela ztuhnout nebo sebou škubnout pouze v jedné oblasti těla. Mezi běžné příznaky febrilních křečí patří:

 • Ztráta vědomí
 • Škubání v pažích a nohách
 • Třes těla
 • Bledá barva pleti
 • Zapadlé oči, kdy je vidět pouze oční bělmo
 • Může trvat 10 až 15 minut, než dítě přijde zcela k sobě. Během této doby může být podrážděné a nepoznávat vás

Febrilní křeče se dále rozdělují na nekomplikované (simplexní), které trvají obvykle méně než 5 minut a do 24 hodin se neopakují, a na komplikované (komplexní). Ty přetrvávají déle než 15 minut a objevují se častěji během 24 hodin, nebo k nim dochází pouze na jedné straně těla.

Co febrilní křeče způsobuje?

Febrilní křeče bývají zpravidla způsobeny horečkou od 38 stupňů Celsia, ale mohou nastat i při nižší teplotě, která je vyšší než obvyklá tělesná teplota. Horečky, které tyto křeče spouštějí, jsou zpravidla zapříčiněny virovou infekcí, méně často pak bakteriální infekcí. Nejčastěji bývá na vině virus chřipky a virus způsobující šestou nemoc.

Horečka dráždí mozek a ten pak posílá nekoordinované impulsy do svalů, v důsledku čehož se nepřirozeně stahují a napínají. Tím dochází ke křečím. Přesný mechanismus však doposud není zcela znám.

Febrilní křeče po očkování

Riziko febrilních křečí se může zvýšit také po některém z dětských očkování, jelikož po vakcinaci se může u dítěte objevit mírná horečka. Záchvat je tedy i v tomto případě způsoben zvýšenou teplotou, nikoli samotnou vakcínou. K tomu může docházet například po očkování proti záškrtu, tetanu nebo černému kašli a  po kombinované vakcíně proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím.

Jaké komplikace dítěti hrozí?

Ve většině případů febrilních křečí nedochází k žádným trvalým následkům. Za normálních okolností tedy nezpůsobují mentální postižení, poškození mozku či jiné poruchy. K poškození by mohlo dojít pouze v případě, kdy dítě nemůže dýchat a mozek tak není dostatečně okysličován.

Nejběžnější komplikací v důsledku záchvatu bývá zvýšené riziko opakovaných epizod febrilních křečí. Pravděpodobnost, že k nim opětovně dojde, se zvyšuje zejména tehdy, pokud křeče byly vyvolány při nízké horečce nebo byly jednou z prvních známek onemocnění.

Febrilní křeče: léčba a prevence

Většina febrilních křečí nastává, když tělesná teplota dítěte přesáhne 38 stupňů. Nejlepším způsobem, jak tedy křečím předejít, je snížit horečku protizánětlivými léky, jako je ibuprofen či paralen, případně fyzikálním ochlazením, tedy přikládáním vlažných obkladů na čelo, hrudník a končetiny.

Malým dětem se doporučuje podávat spíše čípky, starším potom tablety či sirup. Vždy si však důkladně přečtěte příbalový leták pro správné dávkování. Při ochlazování si dejte pozor, aby nedošlo k příliš velkému ochlazení.

Při horečce je důležité dítěti podávat dostatek tekutin, aby se předešlo dehydrataci organismu, což by zdravotní stav mohlo výrazně zhoršit. Při rozvoji křečí je důležité pokusit se zachovat klid a poskytnout dítěti první pomoc. Během křečí žádné tekutiny nepodávejte, aby je váš potomek nevdechl.

Febrilní křeče: první pomoc

Pokud vaše dítě zažije záchvat, měli byste se řídit následujícími pokyny:

 • Zůstaňte v klidu a nepropadejte panice
 • Položte dítě na zem a ujistěte se, že je v bezpečí. Odstraňte všechny předměty, o které by se mohlo poranit
 • Netlačte dítěti nic do úst
 • Pokud má v ústech jídlo, snažte se jej vyndat
 • Netřeste s ním, ani se ho nesnažte „profackovat“
 • Jakmile křeče ustanou, přetočte jej na bok do klidové polohy
 • Poznamenejte si časy, kdy záchvat začal a skončil, a informujte o tom lékaře
 • Po ukončení záchvatu vyhledejte lékařskou péči

Kdy vyhledat lékaře?

Dětského lékaře byste měli vyhledat co nejdříve po prvním febrilním záchvatu, i když trval jen několik sekund. Pokud křeče přetrvávají déle než 5 minut nebo je doprovází některé z níže uvedených příznaků, měli byste neprodleně zavolat záchranku. Pozor si dejte hlavně na tyto projevy:

 • Zvracení
 • Ztuhlý krk
 • Dýchací problémy
 • Extrémní ospalost

Zdroje: mayoclinic.com, vitalia.cz, prpom.cz, betterhealth.vic.gov.au, pediatriepropraci.cz, ordinace.cz