Kvíz: Zvládli byste státní přijímačky na střední školu z českého jazyka?

0
Kvíz: Zvládli byste státní přijímačky na střední školu z českého jazyka?

Myslíte, že byste zvládli projít státními přijímacími zkouškami na střední školu z českého jazyka? Připravili jsme si pro vás některé z otázek, které se již objevily u přijímaček jako součást didaktického testu. Vyzkoušejte náš kvíz a zjistěte, jak dobře si vedete.

Ve které z následujících vět se jednoznačně vyskytuje inverze?
kvíz přijímačky SŠ
kvíz přijímačky SŠ
Odřený klobouk a brada šedá, o hůl se trnitou opíral.
Před svítáním se vytratil na dlouhou cestu beze slov.
Od jižních hor v Severní říš, z divočiny na mořský břeh.
Z divočiny na mořský břeh, skrz tajný vchod i dračí skrýš.

Správně!

Špatně!

Která z následujících vět obsahuje pravopisnou chybu?
kvíz přijímačky SŠ
kvíz přijímačky SŠ
Neznámí muži se zuřivě vrčícími psy zmizeli v potemnělé uličce.
Z otevřeného okna zchátralého domu po setmění vylétli netopýři.
U rozkvetlých květů jsme spatřili kolibříky s krásně zbarvenými křídly.
Dřevěný plot kolem starobylé vily se několik měsíců nebezpečně vyklal.

Správně!

Špatně!

Ve které z následujících frází se nejvýrazněji uplatňuje kontrast?
kvíz přijímačky SŠ
kvíz přijímačky SŠ
Hojící dlaň, smrtící meč.
Slýchal jsem v kopci jeho krok.
Poutník, jenž znaven hledá skrýš.
Jako pán moudrosti na trůnu sedal.

Správně!

Špatně!

Které z následujících tvrzení definuje literární žánr baladu?
kvíz přijímačky SŠ
kvíz přijímačky SŠ
Je to velmi krátký text zakončený pointou, která má působit na posluchače komicky.
Je to lyrickoepická, často ponurá a smutná báseň, jejíž děj obvykle spěje k tragickému závěru.
Je to rozsáhlý, zpravidla neveršovaný epický žánr, který má obvykle hlavní dějovou linii a dějové odbočky a který zobrazuje vývoj postav v delším časovém úseku.
Je to epická báseň, jejíž kompozice bývá volná a zpravidla vypráví o hrdinských činech.

Správně!

Špatně!

Ve které z následujících vět se vyskytuje apostrofa?
kvíz přijímačky SŠ
kvíz přijímačky SŠ
Jak vděčně zlíbal bych dnes ruku maminčinu.
A neuměje hrát k těm houslím jsem byl hrubý.
Kdo je to? Cožpak vím. Hlas šeptá: Řekni jméno.
Housličky, jen bych chtěl poprosit: Odpusťte mi.

Správně!

Špatně!

Ve které z následujících možností jsou významové vztahy mezi slovy nejpodobnější vztahům v trojici slov housle – struny – kontrabas?
kvíz přijímačky SŠ
kvíz přijímačky SŠ
Savec – ocas – pes
Růže – trny – květina
Pokrm – nudle – jídlo
Auto – motor – vrtulník

Správně!

Špatně!

Které z následujících souvětí odpovídá následujícímu tvrzení? Souvětí se skládá ze tří vět, pouze druhá věta je hlavní.
kvíz přijímačky SŠ
kvíz přijímačky SŠ
Když mi bude lhát, dám mu jasně najevo, co si myslím o lidech, kteří se chovají nečestně.
Ačkoli jsem nevěděl, zda mé argumenty někoho zajímají, rozhodl jsem se, že se do diskuse zapojím.
Nemohl jsem si vybrat, o čem mám psát, protože mě upoutalo jak téma vypravování, tak téma úvahy.
Jestliže našetřím dost peněz, pojedu do zahraničí, abych se rozvíjel nejen v oblasti jazykových kompetencí, ale i v oblasti osobnostní.

Správně!

Špatně!

Otto chybně vyslovuje ch místo h, např. říká chledáte místo hledáte. Ve kterém z následujících úseků výchozího textu není žádné slovo s touto chybou?
kvíz přijímačky SŠ
kvíz přijímačky SŠ
Mojí fýchodou je flastní zašizení.
Jsem ochromně reformovaný a flídný.
Positifní pšistup a jsem taky tuchaplný.
Uš táfno nejsem nějaký chloupý násoska.

Správně!

Špatně!

Která z následujících vět obsahuje pravopisnou chybu?
kvíz přijímačky SŠ
kvíz přijímačky SŠ
Sportovec ze sebe ztrhal zpocené oblečení.
Zlevněná zelenina bývá poměrně často shnilá.
Zkřivená vrata po několika hodinách konečně spravil.
Cestu od hradní zříceniny jsme si zkrátili přes borový lesík.

Správně!

Špatně!

Ve kterém z následujících tvrzení se nachází oxymorón?
kvíz přijímačky SŠ
kvíz přijímačky SŠ
Kluci, představte si, že na té sobotní školní akci nebyla ani noha.
Jazyku český, jsi krásný, ale máš opravdu těžká pravidla pravopisu.
Venku se zešeřilo, ptáci ztichli a ze šedé oblohy začaly padat provazy deště.
Skromná pýcha se jmenovala píseň, která mě oslovila nejvíce.

Správně!

Špatně!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Kvíz: Zvládli byste státní přijímačky na střední školu z českého jazyka?

Získali jste %%score%% z %%total%% bodů.

%%description%%

%%description%%

Loading...

ZKUSTE I NAŠE DALŠÍ KVÍZY!

avatar