Zvýšení rodičovského příspěvku 2020. Zajímá vás, s jakými změnami se pojí?

0
Zvýšení rodičovského příspěvku 2020. Zajímá vás, s jakými změnami se pojí?

Od nového roku mají rodiče nárok na čerpání rodičovského příspěvku ve výši 300 tisíc korun, což je o 80 tisíc korun více, než tomu bylo v předchozím roce. Navýšení celkové částky probíhá automaticky a týká se každého, kdo má nárok na finanční podporu v rodičovství i po 1.1. 2020. O změnu výše měsíční částky je však nutné zažádat. Zajímá vás, jaké další změny se pojí se zvýšením příspěvku a co zůstává stejné?

Na začátku tohoto roku vzešla v účinnost novela zákona schvalující novou výši příspěvku, který matky a otcové na rodičovské dovolené mohou získat. Konkrétně se jedná o částku ve výši 300 tisíc korun, přičemž u dvojčat a vícerčat se obnos může dostat až na 450 tisíc korun. Zvýšení příspěvku se týká nejen rodin, které o rodičovský příspěvek budou teprve žádat, ale také těch, kteří příspěvek již aktivně pobírají a dále pobírat budou.

Jak dlouho plánujete čerpat rodičovský příspěvek?

Co po zvýšení rodičovského příspěvku zůstává stejné?

Nárok na rodičovský příspěvek mají rodiče po narození dítěte, případně po ukončení mateřské dovolené. Stanovenou částku mohou čerpat nejdéle do věku dítěte 4 let nebo při vyčerpání stanovené výše rodičovského příspěvku. Pokud dojde k dovršení jednoho z uvedených bodů, nárok na finanční podporu v rodičovství automaticky zaniká.

Měsíční výše rodičovského příspěvku

Volba výše rodičovského příspěvku se v podstatě také nemění. Rodiče se stále mohou sami rozhodnout, jakou částku budou měsíčně pobírat na základě svých potřeb. Maximální částka se bude dál odvíjet od vyměřovacího základu v závislosti na předchozích příjmech, pokud je rodiče doloží.

I nadále mohou rodiny každé 3 měsíce na úřadu práce žádat o změnu výše měsíční částky, která samozřejmě nesmí přesáhnout maximální výši příspěvku. Pobírat rodičovský příspěvek mohou rodiče stále i po návratu do práce, pokud splňují podmínky, za kterých jim náleží.

Jaké změny se pojí s navýšením rodičovského příspěvku?

Maximální výše rodičovského příspěvku

Kromě již zmíněné zásadní změny ve formě navýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc korun, se také zvyšuje měsíční limit, který mohou čerpat rodiny, jež nedoložily potvrzení o výši předchozích příjmů. Jedná se zejména o nezaměstnané, OSVČ či studenty. Zatímco v minulém roce se jednalo o sumu 7600 Kč, nyní mohou pobírat až 10 tisíc korun měsíčně.

Změna výše rodičovského příspěvku a předškolní péče

Co se týká měsíčního časového limitu předškolní péče, tedy jeslí nebo dětské skupiny, u dětí mladších 2 let došlo po novém roce k navýšení na 92 hodin. Jednoduše řečeno to znamená, že děti, kterým ještě nebyly 2 roky, mohou za celý měsíc strávit v jeslích maximálně 92 hodin, aniž by rodiče přišly o nárok na rodičovský příspěvek.

Změna se týká taktéž úmrtí dítěte. V podstatě jde o to, že ministryně práce a sociálních věcí získá pravomoc, která jí umožní rozhodnout, zda za těchto okolností dojde k přepočítání výše příspěvku pro rodiče či nikoliv. Tato změna by měla umožnit individuálně posoudit pomoc rodinám v takovéto choulostivé situaci.

Jak dosáhnout zvýšení rodičovského příspěvku?

Navýšení rodičovského příspěvku se týká každého rodiče, který má nárok jej pobírat i po 1.1. 2020, aniž by musel o jeho zvýšení žádat. Částka bude rodinám navýšena automaticky bez nutnosti navštívit úřad práce a vyplňovat další formuláře, jako v případě podávání žádosti.

Výše rodičovského příspěvku 2018 a 2019 činila 220 tisíc, nyní však vzrostla na 300 tisíc korun, tedy v případě narození jednoho dítěte.

Měsíční navýšení rodičovského příspěvku

Pokud by se ovšem jeden z rodičů rozhodl změnit měsíční výměru částky, je potřeba o ni zažádat, v opačném případě bude dotyčnému vyplácen obnos ve stejné výši jako v předcházejícím roce. Zažádat o úpravu výše měsíčního příspěvku je možné osobně na úřadu práce, elektronickou formou nebo také prostřednictvím pošty, přičemž změny je možné provádět opakovaně vždy po 3 měsících.

V případě, že byste potřebovali poradit s postupem při změnách týkajících se výše rodičovského příspěvku, můžete se obrátit na kontaktní pracoviště příslušného úřadu práce v místě vašeho trvalého pobytu, případně můžete své dotazy směrovat na emailovou adresu rodicak@uradprace.cz.

Zdroje: mpsv.cz, kurzy.cz, finance.cz