Toxoplazmóza může ohrozit nenarozené dítě na životě. Jak ji léčit?

0
Toxoplazmóza může ohrozit nenarozené dítě na životě. Jak ji léčit?
Shutterstock

Toxoplazmóza patří mezi nejčastější infekce způsobené parazitem. Pro zdravého člověka sice nepředstavuje téměř žádné riziko, ale může způsobit vážné komplikace u těhotných žen. Ohroženy jsou také děti mladší 5 let a lidé s oslabenou imunitou. Jak nemoci předcházet nebo ji léčit?

Co je to toxoplazmóza?

Toxoplazmóza je poměrně běžná infekce způsobená prvokem zvaným Toxoplasma gondii. Toto onemocnění postihuje přibližně jednu třetinu světové populace a jen v České republice se ročně vyskytuje kolem 400 až 800 případů s akutní formou toxoplazmózy. Jedná se tak o nejčastější parazitické onemocnění na našem území.

Přestože se lidé nejčastěji infikují od koček, přenašeči mohou být i jakákoli jiná domácí zvířata a lidé. Zdravý člověk zpravidla ani nezaznamená, že se touto nemocí nakazil, obtížemi však mohou trpět lidé s oslabenou imunitou. Toxoplazmóza rovněž představuje riziko pro těhotné ženy, jelikož může dojít k přenosu parazita na plod. [1]

Toxoplazmóza: přenos

Člověk se může toxoplazmózou nakazit třemi způsoby. Jednou z možných cest je konzumace nepasterizovaných potravin, syrového masa (zejména králičího a skopového) a kontaminované zeleniny či vody. To však nebývá tak časté.

Další možností nákazy je přímý kontakt s infikovaným zvířetem či s vajíčky parazita, a to konkrétně při čištění kočičí toalety, při práci s půdou a u dětí dokonce i při hraní si na pískovišti. Třetí variantou je přenos z matky na dítě během těhotenství, což může být pro plod nebezpečné.

Paraziti v pokojové teplotě nepřežijí déle než tři dny, proto se rychle ukrývají v trávicím ústrojí svých hostitelů, kde se nadále množí. Těmi jsou velmi často domácí zvířata, která žijí volně. Typickými přenašeči jsou například králíci, slepice, kachny, vepři, krávy apod. [2], [3]

Jaké má toxoplazmóza příznaky?

U zdravých lidí s dostatečně silnou obranyschopností se po nákaze toxoplazmózou obvykle neobjevují žádné příznaky, tudíž o nemoci často nemusí vůbec vědět. Prodělání nemoci pak v tomto případě zpravidla odhalí až test krve na protilátky.Tomuto typu říkáme latentní infekce. V ojedinělých případech se může dostavit únava, bolest hlavy a svalů a malátnost.

U lidí se sníženou imunitou (například při onemocnění HIV nebo leukémií) ovšem mohou nastat vážnější komplikace. Může totiž dojít k tzv. mozkové toxoplazmóze, která se projevuje degenerací buněk nervového systému. Ta musí být ihned léčena, jelikož je smrtelná. V takovém případě se mohou objevit příznaky toxoplazmózy, jako jsou:

 • Bolesti hlavy
 • Zvýšená teplota
 • Zduřelé lymfatické žlázy
 • Křeče
 • Poruchy vědomí
 • Ochrnutí pohybového aparátu
 • Srdeční onemocnění [4], [5], [6]

Toxoplazmóza v těhotenství: jaké hrozí nebezpečí?

Pokud dojde k nákaze plodu v počátcích těhotenství, hovoříme o tzv. vrozené toxoplazmóze. K této formě nemoci dochází během prvních tří měsíců těhotenství. V takovém případě může dojít k samovolnému potratu, závažnému poškození plodu či porodu mrtvého dítěte, jelikož je plod příliš křehký. Miminka, která tuto nemoc přežijí, obvykle po porodu trpí závažnými vrozenými vadami, jako jsou:

 • Slepota
 • Hluchota
 • Poškození jater
 • Postižení mozku
 • Opožděný celkový vývoj

Toxoplazmóza v pozdější fázi těhotenství

Dojde-li k nákaze plodu v pozdější fázi těhotenství, tedy v době, kdy jsou důležité orgány dítěte již utvořeny, obvykle se narodí miminko postižené chronickou formou toxoplazmózy, která se projevuje vrozenými vadami, jako jsou:

 • Hluchota
 • Slepota
 • Ochrnutí
 • Pozastavený nebo opožděný psychomotorický vývoj

Toxoplazmóza před porodem

Pokud se těhotná žena nakazí toxoplazmózou těsně před porodem, obvykle se děti rodí s méně závažnými příznaky, jako je žloutenka, vyrážka a zimnice. Tato fáze nemoci se označuje jako aktivní počáteční forma. V těchto případech však nemoc bývá úspěšně léčena bez trvalých následků.

Někdy se rovněž může stát, že se parazit na plod nepřenese. K tomu zpravidla dochází při opětovné nákaze matky. Její tělo si totiž už stihlo vytvořit protilátky, čímž zároveň ochrání nenarozené dítě.

Pokud jste tedy již v minulosti prodělaly toxoplazmózu, neměly byste se nemoci obávat. To můžete ověřit pomocí krevních testů, které odhalí protilátky na toxoplazmózu (IgG, IgM). [7], [8]

Test na toxoplazmózu

Test na toxoplazmózu by měly podstoupit všechny těhotné ženy na začátku těhotenství a dále také v průběhu těhotenství při podezření na onemocnění. Kromě toho je vhodný také pro osoby s oslabenou imunitou, které byly v kontaktu s infikovaným zvířetem nebo zpozorují příznaky, jež naznačují, že by mohlo dojít k nákaze. Vzorek krve se odebírá klasicky ze žíly pacienta, ale lze to provést i ze stolice a v případě potřeby i z plodové vody. [9]

Léčba toxoplazmózy

U osob, které nevykazují žádné příznaky nemoci, není nutná žádná léčba. Je však potřebná u těhotných žen, osob s oslabenou imunitou a také dětí mladších 5 let. Jak se zbavit toxoplazmózy?

V první řadě je nutné vyhledat lékaře, který předepíše vhodná léčiva a správné dávkování. Za nejúčinnější léky jsou považovány pyrimetamin v kombinaci se sulfadiazinem.

Při podání těchto léčivých přípravků společně se riziko přenosu infekce na dítě snižuje až o 90 %. Dále je také vhodné užívat kyselinu listovou. Dojde-li k nákaze a ultrazvuk prokáže poškození plodu, může být ženám doporučena interrupce. [10]

Jak se vyhnout toxoplazmóze?

Nákaze toxoplazmózou není vždy možné zcela předejít, ale pokud budete dodržovat patřičná hygienická opatření a řídit se níže uvedenými kroky, můžete výrazně snížit pravděpodobnost onemocnění.

Pokud však máte zdravou imunitu a těhotenství teprve plánujete, není důvod se toxoplazmózy obávat. Pokud jste těhotné, měly byste dodržovat následující opatření:

 • Pravidelně a důkladně si myjte ruce mýdlem a vodou
 • Pečlivě omývejte ovoce a zeleninu
 • Maso vždy tepelně zpracujte
 • Z mléčných potravin konzumujte jen ty pasterizované
 • Používejte ochranné rukavice při práci na zahradě nebo při čištění kočičí toalety
 • Kočičí záchodek pravidelně dezinfikujte
 • Podstupte serologické vyšetření na začátku těhotenství [11]

Zdroje: cpzp.cz, internimedicina.cz, nemoci.vitalion.cz, labtestonline.cz, zoohit.cz, nzip.cz