Meningokok se v počátcích jeví jako běžné nachlazení. Děti však může ohrozit na životě

0
Meningokok se v počátcích jeví jako běžné nachlazení. Děti však může ohrozit na životě
Shutterstock

Onemocnění meningokokovou meningitidou je nebezpečné zejména pro malé děti, které nemají ještě dostatečně vyvinutý imunitní systém. Meningokok je v počátcích nenápadný, neboť se tváří jako běžné nachlazení. Průběh nemoci však bývá rychlý a jen během několika hodin může dojít k sepsi a selhávání orgánů. Nejbezpečnějším způsobem, jak vaše děti chránit, je tedy očkování. 

Co je meningokoková meningitida?

Meningokoková meningitida neboli zánět mozkových blan představuje nejzávažnější infekční onemocnění v České republice, jelikož u 9 až 12 % pacientů má smrtelné následky. Projevy nemoci jsou zpočátku podobné běžnému nachlazení, dále se k nim přidává vyrážka a může dojít ke křečím či sepsi.

U mnoha jedinců infekce také zanechává trvalá postižení v podobě slepoty, hluchoty či obrny končetin. Jedná se o bakteriální onemocnění způsobené bakterií zvanou Neisseria meningitidis, přičemž nejběžněji se na našem území vyskytuje meningokok typu B a C.

Bakterie se šíří slinami při blízkém kontaktu s infikovanou osobou, kdy bakterie vstupuje do těla přes sliznici. Onemocnění se zpravidla léčí antibiotiky, velmi důležitá je však rychlá lékařská pomoc. Očkování na meningokoka prostřednictvím doporučených vakcín je nejlepší obranou proti meningokokovému onemocnění.

Jaké má meningokok příznaky?

Projevy meningokokové infekce obvykle nastupují velmi náhle. V počátcích jsou však příznaky nemoci velmi nespecifické a připomínají spíše běžné nachlazení či chřipku. Následně se zpravidla objevuje u meningokoka vyrážka.

Onemocnění však postupuje velmi rychle a může se stát, že během pár hodin nemocný upadne do bezvědomí. První známky onemocnění zpravidla zahrnují horečku, bolest hlavy a ztuhlý krk. Lidé s meningokokovým onemocněním dále často zažívají také:

 • Nevolnost
 • Bolest kloubů a celkovou únavu
 • Zvracení a průjem
 • Zvýšenou citlivost na světlo
 • Zmatenost
 • Spavost až bezvědomí
 • Červenou vyrážku na kůži (petechie)

Meningokoková sepse a jiné komplikace

Jakmile se bakterie dostane do krve, dochází k meningokokové sepsi neboli zánětlivé reakci organismu. Ta se projevuje petechiemi na kůži, což jsou drobná prokrvácení, která se postupně slévají do větších ložisek. Velmi rychle také může onemocnění přecházet do fáze septického šoku s respiračním, ledvinovým a oběhovým selháním.

Při meningokokové sepsi může docházet ke krvácení a ucpávání cév, což má za následek nekrózu okrajových částí těla, případně končetin, které musí být amputovány. Důsledkem infekce může být také postižení hlavových nervů, které se projeví ztrátou sluchu a zraku. Septický šok hrozí především malým dětem. Mnohé případy onemocnění také končí úmrtím.

Meningokok u dětí

Meningokokové onemocněné je nebezpečné zejména pro malé děti, jelikož dětská imunita ještě není dostatečně vyzrálá a nedokáže se vypořádat s opouzdřenými bakteriemi, jako jsou pneumokokové a meningokokové infekce. Z tohoto důvodu je u dětí mnohem větší riziko závažného průběhu. S přibývajícím věkem se šíření nemoci i závažnost průběhu postupně snižuje.

Šíření meningokoka a inkubační doba

Inkubační doba meningokokové meningitidy je velmi krátká, neboť se tyto bakterie dostávají do organismu velmi rychle. První příznaky nemoci se tak mohou objevit již den po vystavení nákaze. Oficiálně se však uvádí inkubační doba 1 až 8 dní.

Bakterie se přenášejí kapičkami z dýchacích cest při blízkém kontaktu s nakaženým. Běžně se tedy nemoc šíří při líbání a kašlání nebo také při konzumaci stejného nápoje či potraviny. Proto také bývají často ohroženi dospívající. Onemocnění se však nešíří vdechováním vzduchu v místnosti, kde se infikovaný vyskytoval.

Diagnostika a léčba meningokokové meningitidy

Diagnostika meningokokových onemocnění je velmi obtížná, neboť první příznaky jsou velmi zavádějící a lidé ani lékaři zpravidla nepojmou podezření na tuto infekci. Jakmile však projevy nemoci naznačí, že se jedná o meningokoka, je nutné co nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc, neboť může jít o minuty.

Čím dříve bude zahájena léčba, tím vyšší je šance na přežití a minimalizují se trvalé následky. Léčba spočívá v podání antibiotik a probíhá na jednotce intenzivní péče, aby mohly být monitorovány životní funkce pacienta. K úmrtí však může dojít i při správné léčbě.

Očkování meningokoka

Očkování proti meningokoku je v současné době dostupné pro všechny věkové kategorie. Očkovat lze proti všem typům meningokoka, přičemž na našem území jsou dostupné 2 typy vakcín. Obě dvě jsou ovšem plně hrazeny zdravotními pojišťovnami pouze pro děti a rizikové osoby.

 • Vakcína proti meningokokům typu B: Očkování proti meningokoku B je dostupné pro děti od 2 měsíců věku a aplikuje se ve třech dávkách. První dvě dávky se očkují s rozestupem alespoň jednoho měsíce. Třetí dávka se podává mezi 12. a 15. měsícem věku.
 • Čtyřvalentní vakcína proti meningokokům typu A, C, Y, W 135: tato vakcína se aplikuje dětem v 2. roce života.

Kromě malých dětí jsou vakcíny hrazeny pojišťovnami rizikovým jedincům, kteří mají narušenou imunitu nebo prodělali invazivní meningokokovou či pneumokokovou infekci. Pokud by chtěl dospělý člověk podstoupit očkování meningokoka, cena se pohybuje následovně:

 • Očkování meningokoka typu B (Bexero nebo Trumenba): cena jedné dávky je cca 2200 Kč. Pro dospělého se očkuje vakcína ve dvou dávkách.
 • Očkování meningokoků typu A, C, Y, W 135 (Nimenrix nebo Menveo): tetravalentní vakcína se podává v jedná dávce, přičemž cena se pohybuje kolem 1500 Kč. Přeočkování je nutné po 5 letech.

Reakce na očkování meningokoka

V době očkování je důležité, aby jedinec byl zdravý. U větších dětí a dospělých se dále doporučuje 2 až 3 dny dodržovat klid. Po očkování se může dostavit zvýšená teplota. Ta by neměla přetrvávat déle než 2 dny. Dalším vedlejším účinkem může být únava, podrážděnost, bolest hlavy a zarudnutí v místě vpichu. V případě, že se dostaví jiná nežádoucí reakce, neváhejte vyhledat lékaře.

Zdroje: mediclinic.cz, euc.cz, fnbrno.cz, ockovacicentrum.cz, cestovni-nemoci.cz, infekce.cz