Laktační psychóza může ohrozit dítě i matku na životě. Komu nejvíce hrozí?

0
Laktační psychóza může ohrozit dítě i matku na životě. Komu nejvíce hrozí?
Shutterstock

Narození dítěte může vyvolat spleť silných emocí, od vzrušení a radosti po strach a úzkost. Někdy se dokonce může stát, že se objeví psychické stavy, které byste vůbec nečekaly. A jedním z nich je právě laktační psychóza. Jedná se o vážné duševní onemocnění, při kterém dochází ke ztrátě smyslu pro realitu, což může ohrozit na životě matku i její dítě. Je tedy nutné laktační psychózu neprodleně léčit. Víte, komu hrozí a jak ji poznat?

Co je laktační psychóza

Laktační psychóza je duševní onemocnění, které může postihnout jakoukoli ženu po porodu, včetně těch, které nemají psychické nemoci v anamnéze. Tento stav se může objevit velmi náhle, někdy už během několika hodin po narození dítěte.

Na rozdíl od poporodní deprese jsou pro laktační psychózu typické halucinace, paranoia a silné bludy. Jak už samotné slovo „psychóza“ napovídá, při tomto stavu dochází ke ztrátě smyslu pro realitu.

Pokud tedy matka trpí laktační psychózou, může vidět nebo slyšet věci, které neexistují, mít pocit, že jsou všichni proti ní, a věřit věcem, které jsou jasně v rozporu s realitou. Ženy s laktační psychózou potřebují specializovanou psychiatrickou léčbu, jelikož se jedná o nebezpečný stav, kterým pacientka může ohrozit sebe i své dítě.

Co je příčinou laktační psychózy?

Přesné příčiny poporodní psychózy nejsou bohužel prozatím známy. Nicméně všechny matky v poporodním období zažívají prudký pokles hladiny hormonů, konkrétně estrogenů a progesteronů. Některé ženy tedy mohou být citlivější na účinky bouřlivých změn hormonů, což může poznamenat jejich duševní zdraví.

Rozvoj poporodní psychózy může ovlivnit mnoho aspektů, a to včetně genetiky, prostředí a biologických faktorů. Svou roli může hrát i nedostatek spánku. Přestože se nemoc nazývá „laktační“, s kojením žádnou přímou souvislost nemá.

Kdo patří do rizikové skupiny?

Laktační psychóza může postihnout jakoukoli ženu po porodu bez zjevných příčin, nicméně u některých žen existují faktory, které zvyšují riziko, že se u nich v prvních týdnech rodičovství psychické problémy objeví. Projevy nemoci jsou pravděpodobnější v těchto případech:

 • Rodinná anamnéza poporodní psychózy nebo bipolární poruchy
 • Prodělaná laktační psychóza v předchozím těhotenství
 • Přerušení užívání antipsychotik během těhotenství
 • Anamnéza bipolární poruchy
 • Anamnéza schizofrenie
 • Jiné psychické poruchy v anamnéze
 • První porod

Pokud máte vysoké riziko vzniku poporodní psychózy, měly byste během těhotenství i po porodu dostávat odbornou péči a podstoupit sezení s psychiatrem. Před porodem, přibližně ve 32. týdnu těhotenství, byste měly absolvovat schůzku s každým, kdo by se podílel na vaší péči. Patří sem váš partner, rodina nebo přátelé, odborník na duševní zdraví, porodník i praktický lékař.

Jaké má laktační psychóza příznaky?

Laktační psychózou se rozumí stav, kdy žena ztrácí kontakt s realitou. Může začít vidět a slyšet různé věci, nebo dokonce věřit věcem, které nejsou skutečné. Tento psychický jev může být pro novou matku a její dítě velmi nebezpečný.

Příznaky laktační psychózy jsou podobné jako u bipolární manické poruchy. Manická epizoda obvykle začíná neschopností spát a pocitem neklidu a podrážděnosti. Tyto příznaky mohou postupně přecházet v mnohem závažnější stavy. Pokud se tyto příznaky objeví, je důležité, aby žena okamžitě dostala lékařskou pomoc. Mezi typické symptomy patří:

 • Sluchové halucinace (slyší věcí, které nejsou skutečné)
 • Bludy, které obvykle souvisejí s kojencem, například že se ostatní snaží ublížit jejímu dítěti
 • Poruchy paměti
 • Dezorientovanost ohledně místa a času
 • Nevyrovnané a neobvyklé chování
 • Rychle se měnící nálady od energičnosti po extrémní smutek
 • Sebevražedné myšlenky
 • Násilné myšlenky, kdy může chtít ublížit svému dítěti

Rada pro partnery a přátele

Pokud máte podezření, že vaše partnerka nebo jakákoli jiná osoba, která je vám blízká, vykazuje známky laktační psychózy, měli byste jí neprodleně pomoci vyhledat léčbu. I když to může být obtížné, je to opravdu nutné. Matka i dítě by se mohly ocitnout v ohrožení života a oddálení léčby může znamenat, že situace bude ještě složitější a rekonvalescence potrvá déle.

Laktační psychóza: léčba

Průběh léčby se vždy odvíjí od závažnosti průběhu nemoci. Léčba však primárně spočívá v psychiatrické terapii, přičemž někdy může být doporučená i hospitalizace pacientky. Na základě posudku lékaře může být nutné nasadit antipsychotika nebo léky stabilizující náladu, mezi něž patří například preparáty lithia.

V případě, že psychoterapie ani léky nezabírají, nebo je situace považována jako život ohrožující, může být doporučena léčba elektrošoky (ECT). Většina žen trpících laktační psychózou se však při správné terapii plně uzdraví, což je pozitivní zpráva.

Může přetrvávat laktační psychóza rok po porodu?

Nejzávažnější příznaky obvykle přetrvávají po dobu 2 až 12 týdnů. Klidně ale může trvat i 6 až 12 měsíců nebo déle, než se žena plně zotaví. Se správnou léčbou a podporou ze strany rodiny či přátel se většina matek z laktační psychózy nejdéle do jednoho roku zcela uzdraví.

Po prodělání laktační psychózy může v některých případech následovat také období deprese, úzkosti a nízké sebedůvěry. Může tedy chvíli trvat, než se žena smíří s tím, co se jí přihodilo. Je však důležité si uvědomit, že se jedná o psychické onemocnění, které je zcela mimo vaši kontrolu, a nedávat si cokoli za vinu.

Zdroje: nutriklub.cz, mojezdravi.cz, stefajir.cz, nhs.uk