Hemangiom je běžným nezhoubným nádorem kojenců. Kdy je potřeba zahájit léčbu?

1

Hemangiom je jedním z nejčastějších nezhoubných nádorů malých dětí, který se zpravidla objevuje brzy po narození v podobě červených skvrn, a to zejména v oblasti hlavy a krku. Vyskytnout se ovšem může i pod povrchem kůže nebo na vnitřních orgánech těla. Ve většině případů hemangiomy postupem času samy vymizí, pokud by ale poškozovaly vzhled dítěte nebo ohrožovaly některé tělesné funkce, je namístě přistoupit k léčbě a jejich odstranění.

Co jsou hemangiomy?

Hemangiom představuje nejčastější nezhoubné nádorové onemocnění dětí kojeneckého věku, objevit se však může i u dospělého člověka. Tyto nádory můžeme rozlišit na povrchové, které se objevují kůži, dále na hluboké, jež postihují vnitřní orgány, a setkat se můžeme rovněž se smíšeným typem hemangiomu. V podstatě se jedná o cévní malformaci, která postihuje zhruba 10 až 12 % kojenců.

Na povrchu kůže se hemangiom projevuje jako nepravidelná červená až nafialovělá skvrna, na vnitřních orgánech ho však člověk nemusí vůbec zaznamenat. Tento typ nádoru je s největší pravděpodobností dědičného původu, jelikož se s ním pacienti zpravidla narodí. Ve většině případů ovšem zdraví dítěte nijak neohrožuje.

Znáte někoho, kdo se potýká nebo již potýkal s hemangiomem?

Hemangiom u novorozenců

Nejčastějším typem tohoto tumoru, je tzv. infantilní hemangiom, u něhož rozlišujeme 4 vývojové fáze podle toho, do jaké doby se objeví. První a nejběžnější fáze představuje výskyt hemangiomu do 4 měsíců a poslední neboli pozdní fází rozumíme přítomnost skvrn do 10 let.

Obvykle se vyskytují na hlavě a krku, nicméně objevit se mohou v jakékoliv části těla, někdy taktéž na sliznici, a výjimku netvoří ani jejich přítomnost na vnitřních orgánech. Nebezpečné mohou být zejména hemangiomy v oblasti dýchacích cest, rizikovější bývá rovněž oblast očí, uší a nosu, neboť je zde kůže více zranitelná.

Projevy hemangiomu u miminka

Hemangiom se u dětí nejčastěji objevuje brzy po narození a zpočátku může vypadat jako drobná podlitina nebo škrábanec. S přibývajícím věkem se však zvětšuje proporcionálně v závislosti na růstu dítěte a může dosahovat velikosti až několika centimetrů. Kolem 5. měsíce věku už obvykle zůstává jeho velikost stejná a jeho tvar se rovněž nemění.

Kolem jednoho roku věku pak často dochází k tzv. involuci, kdy červená barva ustupuje, a není vyloučené, že postupně zcela vymizí. Tento proces může trvat po dobu několika měsíců, ale i let, u každého se tedy může lišit. Někdy po sobě hemangiomy zanechají stopu v podobě začervenalé kůže.

Hemangiom u dospělých

U dospělých lidí se hemangiom může objevit například v důsledku slunečního záření nebo bez zjevných příčin. Zatímco u malých dětí zpravidla vymizí nebo se alespoň zmenší, v dospělosti bývají skvrny trvalé a vyloučené není ani jejich zvětšování. Ze zdravotního hlediska se ve většině případů nejedná o nic vážného, spíše jde o kosmetickou vadu, kterou je možné odstranit laserovou terapií.

Jaké typy hemangiomů existují?

  • Povrchový neboli kapilární hemangiom: tvoří 50–60 % případů
  • Hluboký neboli kavernózní hemangiom: u 15 % pacientů
  • Smíšený hemangiom (kombinace předchozích): vyskytuje se v 25–30 % případů

Kapilární hemangiom na kůži

Hemangiomy na kůži jsou sytě červené, nacházejí se přímo pod povrchem kůže a lehce vystupují. Jedná se v podstatě o shluk krevních cév, které se projevují jako zčervenalé hrbolky.

Většina hemangiomů tohoto typu se objevuje v oblasti hlavy a krku, v některých případech se mohou nacházet i na jiných částech těla nebo na sliznici a výjimkou není ani hemangiom na rtu. Dorůstají až do velikosti několika centimetrů a lidově se jim říká také jahodové znaménko.

Kavernózní hemangiom

Kavernózní hemangiom se nachází buď hlouběji pod kůží než kapilární typ tumoru, nebo přímo na orgánech, přičemž pod kůží bývá namodralé barvy. Hemangiomy pod povrchem dorůstají zhruba do velikosti 15 až 25 cm. Tento typ tumoru může být nebezpečný, především pokud se objeví v oblasti dýchacích cest.

Hemangiom jater

Přestože se jedná o jeden ze životně důležitých orgánů, v tomto případě není potřeba se příliš znepokojovat, jelikož hemangiom na játrech představuje zpravidla nezávažný a poměrně běžný nález.

Pokud ho lékař objeví, je ovšem nutné je pravidelně sledovat prostřednictvím ultrazvuku. Léčba však v tomto případě nebývá nutná, jelikož jak bylo již zmíněno, jedná se pouze o shluk krevních cév.

Pokud by postupem času bylo zaznamenáno jeho zvětšování nebo by se pozměnil v maligní nádor, je možné přistoupit k chirurgickému odstranění. Jen vzácně může dojít k jeho prasknutí či krvácení. Z tohoto důvodu je potřeba pravidelně hemangiom sledovat pod lékařským dohledem.

Léčba hemangiomu

V mnoha případech není léčba hemangiomu nutná, jelikož jak bylo výše zmíněno, často vymizí sám od sebe. Pokud je třeba zahájit léčbu, obvykle se doporučuje do 3. měsíce života, jelikož je v této době možné ovlivnit jeho následný vývoj.

Léčba je doporučována v případě, že se vyskytuje na místech, kde by mohl nádor poškodit některé tělesné funkce, jako například v oblasti očí, případně pokud poškozuje vzhled dítěte. K léčbě se nejčastěji využívají beta-blokátory, které se aplikují přímo na postižené místo nebo se podávají ve formě tablet.

Hemangiom: odstranění pomocí laseru

U povrchových i hlubších hemangiomů se taktéž využívá laserové ošetření, které zapříčiňuje destrukci cévních struktur a zmenšení postiženého místa. Tato místa jsou následně nahrazována vazivem.

U dětí se při tomto typu léčby doporučuje odstranění v řízeném spánku, jelikož tento proces způsobuje mírně štípavou bolest. U starších jedinců je možné využít lokální anestetikum.

Zdroje: hemangiom.cz, pediatriepropraxe.cz, cevni-nadroy.cz