Ultrazvuk představuje spolehlivou metodu vyšetření. Víte, co vás čeká?

0

Každá nastávající maminka se těší, až své dítě poprvé spatří, i když zatím jen prostřednictvím ultrazvuku, který patří mezi základní diagnostické metody. Dnes je dokonce na tak vysoké úrovni, že lékařům umožňuje podrobně vidět veškeré orgány, jen s drobnou odchylkou určit, jakou velikost bude mít dítě při porodu, a včas zachytit případné anomálie. Tušíte, kolik vyšetření vás čeká a k čemu přesně jsou určená?

Ultrazvukové vyšetření je běžnou součástí preventivních prohlídek v těhotenství a každá nastávající maminka se s ním během devíti měsíců setká minimálně třikrát. Jedná se o metodu, která využívá ultrazvukové vlnění s vysokou frekvencí pro zobrazení tkání a orgánů plodu. Pro matku i dítě je naprosto bezpečná.

Kolik ultrazvuků těhotnou ženu čeká? Zatímco preventivní vyšetření podstupují těhotné bez komplikací každé tři až čtyři týdny, ultrazvuk miminka nemusí být vždy jeho součástí, zvláště ne v termínech, kdy je ultrazvuk prováděn na vyšších pracovištích (20. až 22. týden těhotenství).

Kolik vyšetření nastávající maminku čeká?

Ultrazvukových vyšetření může maminka absolvovat více, zdravotní pojišťovny však rodičkám s nekomplikovaným těhotenstvím obvykle hradí jen tři nejdůležitější z nich, a sice:

  • Ve 12.14. týdnu těhotenství
  • Ve 20.22. týdnu těhotenství
  • Ve 30. až 32. týdnu těhotenství

Jedná se o takzvaná screeningová vyšetření, při kterých se hodnotí, jak dítě prospívá a zda se vyvíjí tak, jak by mělo. Současně lékaři odhalují anomálie a vývojové vady. Kromě těchto tří screeningů absolvují ženy ještě těhotenský ultrazvuk na začátku těhotenství, kdy odborník jiný stav potvrdí, a také před porodem, aby se lékař ujistil, že je dítě správně natočené.

Určení těhotenství

První ultrazvuk v těhotenství může žena absolvovat už týden po vynechání pravidelné menstruace. Lékaři však doporučují spíše druhý týden po vynechání periody, což odpovídá 6. týdnu těhotenství. V tuto dobu už lze na ultrazvuku slyšet tlukot srdce. Během první prohlídky lékař kontroluje uložení embrya v děloze a současně vylučuje mimoděložní těhotenství, dále určuje jeho životaschopnost a stáří. Ultrazvuk je pro lepší přehlednost prováděn vaginální cestou.

Ultrazvuk ve 12. až 14 týdnu těhotenství

Preventivní prohlídka mezi 12. a 14. týdnem těhotenství je o poznání podrobnější, od tohoto období až do konce těhotenství se už provádí klasický ultrazvuk břicha (přes břišní stěnu). Může být provedena buď u gynekologa nebo na vyšším pracovišti jako takzvaný genetický ultrazvuk. Během tohoto vyšetření měří lékař šíjové projasnění, které je součástí kombinovaného screeningu vrozených vad. V tomto období je na ultrazvuku možné prohlédnout končetiny a vnitřní orgány plodu. Jejich screening však zatím není příliš podrobný. Ve 12. týdnu lékaři rovněž upřesňují termín porodu, a to na základě velikosti plodu.

Ultrazvuk ve 20. až 22. týdnu těhotenství

Tento ultrazvuk je velice podrobný a měl by být proveden na vyšším pracovišti. Aby bylo vyšetření opravdu spolehlivé, je třeba si na něj vyčlenit dostatek času. Výjimkou tedy není ani třicetiminutový screening.

V tomto týdnu lékař hodnotí celkovou strukturu těla, vidí podrobně kosti, mozek, obličej, možné rozštěpy, plíce, srdce, bránici, žaludek, ledviny, páteř nebo močový měchýř. Co nastávající maminku během tohoto vyšetření zvláště zajímá je pohlaví dítěte. To už lze s jistotou určit.  Lékař dále kontroluje uložení placenty, její stav, množství plodové vody, ale také to, zda velikost plodu odpovídá stáří těhotenství a vylučuje vývojové vady. Je však nutné podotknout, že ne všechny vývojové vady lze pomocí ultrazvuku odhalit. Během tohoto vyšetření bývá také finálně potvrzeno vícečetné těhotenství.

Ultrazvuk v 30. až 32. týdnu těhotenství

Ultrazvuk ve třetím trimestru se zaměřuje především na hodnocení růstu plodu, zjišťování množství plodové vody, uložení i stav placenty a hodnocení průtoku pupečníkem. Velikost miminka lékař určuje podle parametrů hlavičky, bříška a končetin, přičemž odchylky od porodní váhy bývají jen minimální. To, jestli dítě roste přesně tak, jak má, je velmi důležité. Zpoždění růstu může totiž znamenat ohrožení plodu.

Ultrazvukové vyšetření před porodem

Ultrazvukové vyšetření před porodem slouží především k tomu, aby se lékař ujistil, že se dítě nachází ve správné poloze, tedy hlavou dolů. Dále je důležitý také:

  • Stav a poloha placenty
  • Průtok krve pupečníkem
  • Množství plodové vody

Průběh ultrazvukového vyšetření

Výhodou ultrazvuku je, že před vyšetřením není potřeba žádná speciální příprava. Samotný proces pak může probíhat dvěma způsoby, a to buď vaginálně, anebo přes břišní stěnu. První způsob lékaři volí během prvního vyšetření, kdy potvrzují nebo vyvracejí těhotenství. Ultrazvuková sonda se v tomto případě zasouvá do pochvy, což umožňuje lepší zobrazení embrya než přes břišní stěnu, k tomu se přistupuje zhruba od 12. týdne těhotenství.

Před vyšetřením přes břicho lékař na bříško těhotné ženy nanese speciální gel, který usnadňuje přenos ultrazvukových vln, následně po břiše přejíždí ultrazvukovou sondou a snímá obraz plodu. Na konci vyšetření odborník sdělí nastávající mamince výsledek vyšetření, v případě komplikací také jejich závažnost. Prostor má pak rodička také na vlastní otázky.

Pokud je vyšetření prováděno přes břišní stěnu, je vhodné, aby jej žena absolvovala s plným močovým měchýřem. Díky tomu bude obraz lépe rozeznatelný. Méně přesný obraz má pak lékař v případě, že je žena obézní, trpí plynatostí, má nedostatek plodové vody nebo je plod v děloze nepříznivě uložen.

3D ultrazvuk a 4D ultrazvuk

Zatímco běžný ultrazvuk umožňuje lékařům sledovat vývoj a zdraví dítěte v děloze, 3D ultrazvuk je takovou třešničkou navrch. K diagnostice ani kontrole plodu sice neslouží, umožňuje však rodičům vnímat jeho reálnější podobu. Dvourozměrný obraz je totiž zobrazen do trojrozměrného obrázku, díky čemuž dítě vypadá plastičtěji. S obrázkem jako z knížky ale nepočítejte. Jeho výsledná podobá vždy záleží na aktuální poloze dítěte. Nemusí se tedy vždy povést.

O krůček dál je pak 4D ultrazvuk. Ten vzniká v momentě, kdy je k 3D zobrazení přidána ještě další dimenze, konkrétně čas. Jedná se tedy o výsledné rychlé snímání 3D obrázků, díky čemuž mohou rodiče vidět reálné pohyby miminka. Ideální období pro absolvování 3D a 4D ultrazvuku je od 24. do 28. týdne těhotenství. Pamatujte však na to, že toto snímání žádným způsobem nenahrazuje pravidelná screeningová vyšetření.