Porodné už několik let samozřejmostí není. Nárok mají jen někteří

Pokud jde o podporu mladých rodin, umí být český sociální systém relativně štědrý. Stát v jeho rámci vyplácí hned několik dávek, jejichž společným cílem není nic jiného než pomoci rodičům překlenout dočasně ztíženou ekonomickou situaci. Činí tak například na základě rodičovského příspěvku, mateřské, respektive peněžité pomoci v mateřství či už zmíněného porodného. Na první dávku má bez výjimky nárok každá matka nebo otec, v případě zbylých dvou jen někteří. Ještě donedávna se přitom porodné vyplácelo bez rozdílu všem.

Změna přišla v roce 2011, kdy tehdejší vláda premiéra Petra Nečase rozhodla, že na tuto dávku budou mít nárok pouze ti, jež se řadí mezi sociálně nejslabší. „Přiťuknutí“ porodného je od té doby vázáno na takzvané životní minimum, což je minimální hranice příjmů, které jsou nutné pro zajištění základních životních potřeb.

Kdo má na porodné nárok

Nárok na vyplacení porodného vzniká těm rodinám, kterým se narodí první nebo druhé dítě a jejichž čisté příjmy jsou nižší než 2,7násobek tohoto životního minima.

Životní minimum jako takové je ovšem částka, která není vždy nutně stejná, a tak je zapotřebí začít počítat. Vše se odvíjí od počtu osob v té které domácnosti, a to následovně:

  • 3 410 korun pro jednotlivce,
  • 3 140 korun pro prvního dospělého v domácnosti,
  • 2 830 korun pro druhého (a každého dalšího) dospělého,
  • 1 740 korun pro dítě do 6 let,
  • 2 140 korun pro dítě od 6 do 15 let,
  • 2 450 korun pro dítě od 15 do 26 let.

Pokud tedy rodinu tvoří matka a otec, kteří očekávají narození svého prvního potomka, činí v jejich případě životní minimum 7 710 korun, a proto na porodné budou mít nárok pouze tehdy, bude-li jejich společný čistý příjem menší než 20 817 korun měsíčně.

Jak dlouhé je rozhodné období

Pro účely stanovení nároku na porodné se přihlíží rovněž k výplatám dávek, jakými jsou například podpora v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci, dávky spadající pod nemocenské pojištění, tedy mateřská, nemocenská či ošetřovné, důchod a rovněž i dávky sociální. Mimo stojí naopak rodičovský příspěvek nebo přídavky na děti.

Tyto příjmy se vždy zohledňují zpětně za poslední tři měsíce. Pokud se tedy potomek narodí například v říjnu, rozhodným obdobím jsou měsíce červenec, srpen a září.

Jak je to s OSVČ

Jedná-li se o takzvanou osobu samostatně výdělečně činnou (OSVČ), posuzují se příjmy uvedené v posledním daňovém přiznání. Jestliže by se dítě narodilo před 30. červnem letošního roku, rozhodujícími budou příjmy za rok 2017, pokud by to bylo po 30. červnu, zohledňují se výdělky za loňských dvanáct měsíců.

Podle zákona porodné náleží i těm osobám, které nejsou biologickými rodiči dítěte, ale přezvali si jej do trvalé péče. Stát tuto dávku vyplatí všem, kteří splňují výše uvedené podmínky, pakliže je dítě mladší jednoho roku.

Jaká je výše porodného

V případě, že bylo dotyčné osobě porodné přiděleno, může jeho vyplacení očekávat v horizontu následujících třiceti dnů. A kolik že vlastně dělá?

Jedná se o pevnou částku ve dvou rozdílných výších. Narodí-li se první dítě, pak stát rodině, které vznikl nárok, vyplatí 13 tisíc korun. Pokud se jedná o jejich druhého potomka, dávka se o tři tisíce poníží. Na třetí ani žádnou další narozenou ratolest se již institut porodného nevztahuje.

Kde o porodné žádat

Kdo chce o porodné zažádat, musí tak učinit na místně příslušném úřadu práce. Formulář je možné vyplnit online, anebo až přímo u přepážky. Společně s ním je potřeba doložit ještě průkaz totožnosti, rodný list dítěte a potvrzení o výši čtvrtletního příjmu, které musí být podepsáno zaměstnavatelem.