Prvotrimestrální screening slouží k odhalení rizika vzniku vývojových vad plodu. Jak probíhá?

0