Montessori metoda vede k soustředěné motivaci a pozitivnímu postoji k chybám. V čem spočívají principy výuky?

0