Dopady vývojové dysfázie lze zmírnit důslednou terapií. Rozhoduje především zodpovědnost rodičů

0