Kvíz: Zvládnete učivo 2. stupně základní školy?

0
Kvíz: Zvládnete učivo 2. stupně základní školy?

Pamatujete si ještě látku ze základní školy, kterou jste se učili na 2. stupni? Jsou vaše znalosti z dějepisu, přírodopisu, českého jazyka nebo matematiky stále aktuální nebo už si ani nevzpomenete, o čem jste se v těchto předmětech vlastně učili? Vyzkoušejte si znalostní kvíz a zjistěte, jak na tom ve skutečnosti jste.

Mravenec lesní, včela medonosná a pilatka švestková patří mezi?
kvíz_2. stupeň ZŠ
Zdroj: Pixabay.com
Dvoukřídlé
Blanokřídlé
Ploštice
Stejnokřídlé

Správně!

Špatně!

Velkým čínským myslitelem byl Konfucius, víte, jaký byl jeho názor?
kvíz_2. stupeň ZŠ
Zdroj: Pixabay.com
Je třeba využívat svou sílu a získávat stále větší a větší moc. Život člověka bez moci nemá smysl.
Neřiďte se nikdy žádnými předpisy, které by omezovaly vaši osobní svobodu, ale jen vlastní vůlí.
Stát je velká rodina, ve které všichni poslouchají svého vládce. A. naopak vládce má pečovat o své poddané.
Každý občan by měl při svém jednání zohledňovat kritické myšlení a nevěřit slepě svému vládci.

Správně!

Špatně!

Kolikrát se číslice 7 vyskytuje ve dvojmístných přirozených číslech?
kvíz_2. stupeň ZŠ
Zdroj: Pixabay.com
19x
21x
20x
17x

Správně!

Špatně!

Pro kroužkovce (např. žížalu) je charakteristická jaká nervová soustava?
kvíz_2. stupeň ZŠ
Zdroj: Pixabay.com
Trubicovitá
Žebříčkovitá
Rozptýlená
Kroužkovitá

Správně!

Špatně!

Jak vznikla v Říši středu vrstva úředníků, která řídila Čínu po celé její dějiny?
kvíz_2. stupeň ZŠ
Zdroj: Pixabay.com
Chudí lidé vyvolali povstání, pobili šlechtu a ustanovili svoje zástupce, kteří by jim vládli.
Správa státu byla čím dál složitější a šlechta už na to sama nestačila, proto musel panovník otevřít školy pro úředníky.
Šlechta otevřela školy pro chudý lid a mezi nimi vybrala vhodné občany, kteří se o stát budou starat.
V opakovaných válkách se příslušníci šlechty navzájem pobili a vládcové si museli vybrat nové schopné lidi, kteří by jim pomáhali se správou státu.

Správně!

Špatně!

Jakou mají členovci cévní soustavu?
kvíz_2. stupeň ZŠ
Zdroj: Pixabay.com
Otevřenou
Uzavřenou
Rozptýlenou
Rozčleněnou

Správně!

Špatně!

Jaké je stáří Země?
kvíz_2. stupeň ZŠ
Zdroj: Pixabay.com
6,4 miliardy let
15 miliard let
4,6 miliardy let
7 miliard let

Správně!

Špatně!

Co jsou to viry?
kvíz_2. stupeň ZŠ
Zdroj: Pixabay.com
Jednobuněčné organismy, vnitřní parazité buněk
Nebuněčné organismy, vnitřní parazité buněk
Nebuněčné organismy, vnější parazité buněk
Jednobuněčné organismy, vnější parazité buněk

Správně!

Špatně!

Který z následujících pojmů nepatří mezi pojivové tkáně?
kvíz_2. stupeň ZŠ
Zdroj: Pixabay.com
Vazy
Kosti
Svaly
Chrupavky

Správně!

Špatně!

Jak vzniklo rčení „Všechny cesty vedou do Říma“?
kvíz_2. stupeň ZŠ
Zdroj: Pixabay.com
Každý, kdo chtěl něco dokázat, musel alespoň jednou za život navštívit Řím.
V Římě končí poutní cesta a každý věřící musel tuto cesto alespoň jednou za život absolvovat.
V provinciích byla hustá síť silnic, které je spojovaly s Římem.
Každá, kdo se pokusil vymanit z římské nadvlády, byl nakonec chycen a převezen do Říma.

Správně!

Špatně!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Kvíz: Zvládnete učivo 2. stupně základní školy?

Získali jste %%score%% z %%total%% bodů.

%%description%%

%%description%%

Loading...

avatar