Adopce na dálku zajistí chudým dětem z rozvojových zemí vzdělání. Víte, jak funguje?

0

Adopce na dálku je jednou ze současných dobročinných činností, která funguje jako pravidelná finanční podpora dětí z chudých rodin v rozvojových zemích. Cílem adopce na dálku je zajistit těmto dětem lepší podmínky pro život a umožnit jim obživu a vzdělání, aniž by byly odtrženy od vlastní rodiny. Zajímá vás, jak adopce na dálku funguje?

Adopci dětí na dálku začaly koncem 90. let v České republice zprostředkovávat různé organizace, jejichž cílem je především finanční pomoc na podporu vzdělání dětí z chudých zemí. Jedná se zejména o africké státy, dále Indii, rozvojovou část Asie a také Ukrajinu či Bělorusko.

V současné době tento způsob pomoci na dálku funguje již v řadě vyspělých zemích a zapojují se do ní různé organizace a projekty, přičemž mnohé z nich jsou nábožensky založené. Děti z chudých zemí však vybírají bez ohledu na jejich náboženské vyznání.

Jak funguje adopce na dálku?

Pokud byste rádi adoptovali dítě na dálku a stali se tak jeho finančním opatrovníkem, je potřeba navázat kontakt s některým zprostředkovatelem, který tuto možnost zajišťuje. Zpravidla se jedná o určitou agenturu, která se může postarat i o další služby zahrnující zdravotní pojištění dítěte, placení školného, pomoc rodině v případě neúrody, příděl pitné vody, apod.

Mezinárodní organizace, které děti pro adopci vybírají, se rozhodují podle měřítka potřebnosti, tedy jak moc je rodina chudá a do jaké míry potřebuje pomoc. Přestože se mnohdy jedná o náboženské organizace, na vyznání jedinců při výběru nehledí, stejně tak na příslušnost k určitým menšinám. Můžete tedy adoptovat křesťana, muslima, hinduistu, animistu a další.

Pokud hledáte ohledně adopce na dálku zkušenosti konkrétních lidí, zkuste se obrátit na diskuzní fóra na různých internetových stránkách nebo přímo na konkrétní instituce zajišťující adopci.

Znáte někoho, kdo adoptoval dítě na dálku?

Jakou částkou přispíváte?

Základní principy adopce na dálku jsou u většiny agentur stejné, jelikož mají podobné cíle. Dárcem nemusí být pouze jednotlivec, ale klidně celá rodina či větší společenství (například škola), která se na podpoře jednoho či více dětí podílí.

Částka, kterou budete přispívat se odvíjí od životní úrovně v dané zemi, ze které chudé děti pochází. Dále se výše příspěvku odvíjí od nákladů, které zprostředkující agentura zajišťuje. Zpravidla se jedná o částku v rozmezí 5 – 15 tisíc korun ročně, což je při minimální výši příspěvku zhruba 400 korun měsíčně. Tento obnos zajistí vašemu svěřenci vzdělání, zdravotní péči a jídlo.

Jak probíhá komunikace?

Jakmile se rozhodnete pro adopci na dálku, získáte o dotyčném základní údaje, jako je jméno, bydliště, životní situace apod., dále dostanete jeho fotografii, takže máte jasnější představu, jak váš svěřenec vypadá.

Následně od něj budete dostávat minimálně dvakrát ročně dopis, ve kterém vás bude informovat o svém osobním životě a pokrocích ve studiu, a alespoň jednou za rok obdržíte také aktuální fotografii. Zpravidla se však nedoporučuje dětem zasílat hmotné dárky.

Jak dlouho trvá finanční podpora?

Minimální doba finanční podpory při adopci dítěte na dálku je jeden rok, přičemž se vždy stanovuje doba, do kdy budete finančně přispívat. Může se jednat například o dovršení plnoletosti nebo o dokončení studií – základních, středních a ojediněle i vysokoškolských.

Pokud byste však z nějakého důvodu nebyli schopni v dárcovství pokračovat, může se z programu odhlásit a dítě bude přiděleno jinému dárci.

Adopce na dálku – Unicef

Unicef je mezinárodní dětský fond, který spadá pod Organizaci spojených národů (OSN). Původně byl založen za účelem pomoci dětem, které postihla 2. světová válka. Následně se však stal součástí OSN a nyní se specializuje na programovou pomoc dětem z celého světa.

Přestože Unicef pomáhá nejrůznějšími způsoby, adopce na dálku mezi ně nepatří, jelikož se neslučuje s jejich filosofií. Unicef se snaží odstraňovat příčiny chudoby plošně a umožnit tak vzdělání co nejvíce dětem, nikoliv pouze vybranému jednotlivci. V praxi to znamená, že v jednotlivých zemích například bojuje za možnost bezplatného vzdělání nebo proti nutnosti nosit uniformy, které rodiny finančně zatěžují.

Pokud se chcete zapojit do pomoci, můžete prostřednictvím Unicefu přispívat finančně na některé z jejich programů. Jedním z nich je například Přátelé dětí Unicef, jehož cílem je za vybrané peníze proočkovat děti proti smrtícím nemocem. Taktéž je možné se prostřednictvím Unicefu zapojit do některých humanitárních programů a stát se přímo dobrovolníkem v rozvojových oblastech.

Adopce na dálku Indie

Indie je jednou z nejlidnatějších zemí na světě, dokonce je na 2. místě, a představuje zemi velkých kontrastů chodoby a bohatsví. V této zemi najdete jeden z nejmodernějších IT průmyslů a kosmických programů, zároveň tu ale spousta lidí bez lékařské péče umírá a další velká část obyvatel nechodí do školy.

Mezi ženami a muži stále panuje nerovnost, mnohem více žen než mužů v Indii je tudíž negramotných. Mezi mužskou populací tvoří negramotných 19 % populace, zatímco u žen je to 39 %. Pokud se rozhodnete adoptovat na dálku jedno z indických dětí, váš příspěvek putuje k některému z nejchudších dětí na venkově nebo v městském slumu. Organizace, které tuto možnost poskytují, jsou například tyto:

 • Arcidiecézní charita Praha
 • Nadace Mezinárodní Potřeby
 • Diecézní katolická charita Hradec Králové

Adopce na dálku Ukrajina

V současnosti je situace na Zakarpatí obtížná nejen pro lidi z nižších vrstev, ale i pro všechny ostatní, neboť zde dochází k velkému nedostatku pracovních míst. Kromě toho, že je zde nouze o práci, v posledních letech také došlo k výraznému zvýšení cen elektřiny, plynu i potravin a léků a to až o 100 až 200 %.

Pokud tedy lidé vůbec práci mají, mohou si dovolit kupovat pouze nejnutnější věci pro život a co můžou, si připravují sami doma. V případě adopce na dálku pomáháte dětem právě z těchto rodin. Mezi organizace, které tuto možnost zajišťují, patří například následující:

 • Středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce
 • Nadace pro rozvoj vzdělání
 • My a Ukrajina
 • Diecézní charita Ostravsko-Opavská

Adopce na dálku Bělorusko

Bělorusko má podobný počet obyvatel jako Česká republika, teda necelých 10 miliónů, přičemž 540 tisíc obyvatel se nachází pod hranicí chudoby. Možná vás také překvapí, že už 25 let zde vládne jeden a ten samý prezident, což může být jedním z důvodů, proč situace stagnuje.

Charitativní programy v Bělorusku se snaží regulovat sociální tíseň především na vesnicích a pomoct dětem, které žijí v materiální nouzi bez možnosti rozvíjet své nadání. Mezi pomocné organizace v České republice patří například tyto:

 • Diecézní charita České Budějovice
 • Arcidiecézní charita Praha

Adopce na dálku z Afriky

V Africe můžete pomoci zajistit finanční podporu chudým dětem z nejrůznějších afrických států, kde si rodiny s dětmi vzdělání nemohou dovolit. Jednotlivé děti v konkrétních místech vybírají vyškolení koordinátoři, kteří již dobře znají tamní podmínky.

V Africe je možná adopce na dálku z Kamodži, Keni, Ugandy, Zambie, ale i dalších zemí. Zprostředkující organizace a projekty, které v Africe pomáhají, jsou například jedny z uvedených:

 • Wontanara
 • Adopce afrických dětí – projekt pomoci na dálku
 • Arcidiecézní charita Praha
 • Nadace Mezinárodní Potřeby
 • Centrum narovinu

Zdroje: Unicef.cz, nadaceprovzdelani.cz, praha.charita.cz

avatar