Dopady vývojové dysfázie lze zmírnit důslednou terapií. Rozhoduje zodpovědnost rodičů

10

Vývojová dysfázie je zpravidla vrozenou poruchou, která se projevuje opožděným vývojem řeči ve všech jejích aspektech, nesouvisí však nijak s úrovní intelektu dítěte. Tato řečová porucha je způsobena postižením řečových center v mozku a projevit se může u každého v odlišném rozsahu. Klíčovou roli v terapii a zmírnění dopadů dysfázie hraje včasná diagnostika a důsledný přístup ze strany rodičů.

Co je vývojová dysfázie?

Vývojová dysfázie představuje poruchu řeči, zpravidla vrozenou, jež se projevuje na všech jejích rovinách, konkrétně tedy ve výslovnosti, porozumění, slovní zásobě i gramatice a stavbě vět.

Nejde však pouze o nesprávný vývoj řeči, ale tato porucha se dotýká celkového vývoje osobnosti dítěte. Nejedná se však o poruchu intelektu, tudíž není charakterizována snížením mentálních schopností dítěte. Projevit se u pacientů může v různé míře a častěji postihuje chlapce než dívky.

Jak se vývojová dysfázie projevuje?

Vzhledem k tomu, že se jedná o poruchu, jež se dotýká všech oblastí řeči, lze u dítěte pozorovat opožděný vývoj ve skladbě hlásek, slabik, slov i vět. Dítě neovládá slovní zásobu, která by měla odpovídat jeho věku, a tvoří krátké a jednoduché věty, které nebývají gramaticky správné. Tyto děti často slova také komolí, neohýbají správně koncovky a neumí používat všechny slovní druhy.

U každého dítěte však mohou být projevy dysfázie různé, jelikož se může vyskytovat ve třech formách, konkrétně se jedná o senzorickou, motorickou anebo smíšenou vývojovou dysfázii. Daný druh poruchy se vždy odvíjí od typu poškození řečových center v mozku. U každého se navíc mohou charakteristické rysy projevit v odlišné míře.

Percepční senzorická dysfázie

Pro senzorickou dysfázii je typická porucha vnímání i porozumění řeči a rovněž zhoršená paměť. Jedná se v podstatě o poruchu dekódování řeči, kdy dítě slyší zvuky, ale nedokáže je diferencovat a nezpracuje sdělované informace správným způsobem.

Expresivní motorická dysfázie

Pokud dítě trpí motorickou dysfázií, projevy zahrnují především obtíže ve výslovnosti, přičemž pacientovi činí obtíže správně vyslovit určité hlásky nebo slova. Slovní zásoba neodpovídá věku dítěte, nicméně porozumění slovům a větám nebývá problémem. Tyto děti však mívají velké obtíže s rozšiřováním slovní zásoby.

Smíšená dysfázie

S touto formou poruchy se v případě vývojové dysfázie setkáme nejčastěji, což znamená, že většina dětí trpící vývojovou dysfázií má obtíže jak s porozuměním, tak s výslovností a tvorbou vět či slov. Neznamená to však, že by děti se smíšenou formou dysfázie zcela nerozuměly jakýmkoliv sděleným informacím, zpravidla ale mají obtíže minimálně s dekódováním složitějších gramatických struktur.

Vývojová dysfázie: příznaky

 • Opožděný vývoj řeči
 • Nesrozumitelná mluva, komolení, patlavost
 • Nepravidelné chyby ve výslovnosti hlásek
 • Gramaticky nesprávné vyjadřování
 • Potíže v grafomotorice
 • Obtíže ve sluchovém a zrakovém zpracování
 • Zhoršená paměť a pozornost
 • Narušená časoprostorová orientace
 • Zhoršená jemná nebo hrubá motorika
 • Lateralita, případně zkřížená lateralita (dominance jedné ruky nebo oka)
Potýká se vaše dítě s poruchami řeči?

Co je příčinou vývojové dysfázie?

Jak už samotný název napovídá, jedná se o poruchu, která vzniká v rané fázi vývoje a bývá způsobena organickým poškozením mozku. K tomu dochází nejčastěji v období těhotenství, nicméně konkrétní příčina poruchy prozatím není zcela zřejmá.

Dysfázie tedy způsobuje postižení řečových center v mozku a není vyloučený ani její vznik při porodu nebo v postnatálním období, například v důsledku virového onemocnění či prodloužené novorozenecké žloutenky. Roli zde může sehrát také dědičnost, proto je dobré vždy zjistit, zda se porucha v rodině již nevyskytuje.

Vyšetření a terapie vývojové dysfázie

V případě výskytu vývojové dysfázie u dítěte je potřeba navštívit pediatra, který vám napíše doporučení na patřičné odborníky a konkrétní vyšetření. Pokud dítě zaostává v řečovém vývoji, je potřeba jej vyšetřit u psychologa, neurologa, foniatra a logopeda, aby mohla být správně stanovena diagnóza.

Návštěvu lékaře ani odborné vyšetření není nikdy vhodné odkládat až na poslední období předškolního věku, jelikož může být pozdě. Pokud se některé z výše zmíněných příznaků objeví a nezmění se ani po dosažení věku 3 let, je dobré vyhledat odborníka.

Zodpovědnost nese především rodina

V první řadě hraje významnou roli spolupráce logopeda, psychologa, foniatra a neurologa s rodinou malého pacienta. Právě přístup rodiny zde hraje klíčovou roli, jelikož se s dítětem musí pravidelně a aktivně podílet na procvičování konkrétních úkolů, které jim logoped zadá. Do logopedické poradny děti dochází totiž pouze jednou za dva týdny, případně jen jednou za měsíc.

Na základě určené diagnózy je teprve možné přistoupit k náležitým opatřením, které si kladou za cíl podporovat správný rozvoj dítěte. Logoped vám například poradí, na jaké aspekty rozvoje se zaměřit, a zadá vám konkrétní úkoly, na kterých je nutné pracovat. Možná vás to překvapí, ale při terapii vývojové dysfázie je rozvoj správné výslovnosti až druhořadý.

Terapie zahrnuje rozvoj:

 • Hrubé a jemné motoriky
 • Zrakového vnímání
 • Sluchového vnímání
 • Paměti a pozornosti
 • Grafomotoriky
 • Paměti a pozornosti
 • Orientace v čase a prostoru
 • Řeči a myšlení

Jaká je u vývojové dysfázie prognóza?

Pokud je dítěti zajištěna včasná diagnostika poruchy a je mu poskytnut důsledný rozvoj všech oblastí řečových dovedností, je možné zmírnit dopad vývojové dysfázie na rozvoj dítěte i školní úspěšnost.

Vždy je nutné se nejprve poradit s vaším logopedem a psychologem, zda je dítě vhodné dát do běžné či speciální mateřské školy a zda je připravené na školní docházku, nebo je lepší roční odklad. Dále je důležité posoudit, jestli je vhodné dítě umístit do klasické základní školy.

Zařazení do školy

V některých případech může být pro dítě vhodnější zařazení do speciální školy pro děti s vadami řeči. V tomto typu školního zařízení se děti vzdělávají podle stejných osnov jako ostatní žáci na základních školách, nicméně ve třídě je menší počet studentů, učitel se dětem věnuje důkladněji a přistupuje ke každému individuálně.

Pokud dítě nastoupí do běžné základní školy, je rovněž možné využít služeb asistenta pedagoga, který se dítěti věnuje individuálně. Otázkou však zůstává, zda bude vše zvládat a také jestli se na škole bude cítit dobře, například kvůli vyčlenění z kolektivu.

Příprava na povolání

Co se týče následné přípravy na budoucí povolání po dokončení základní či speciální školy, není vyloučené, že při včasném zásahu a důsledné terapii, která povede ke zmírnění projevů dysfázie, dítě dosáhne středoškolského vzdělání s maturitou.

Pokud byste však hledali u vývojové dysfázie zkušenosti konkrétních lidí, zjistíte, že nejčastěji se tyto děti vyučí nějakému řemeslu. Ve výjimečných případech se můžeme rovněž setkat s jedinci, kteří přes tuto indispozici dosáhnou i vysokoškolského vzdělání.

Zdroje: logopedieonline.cz, alfabet.cz, moje-klinika.cz

avatar
4 Komentovat vlákna
6 Odpovědi na vlákno
1 Followers
 
Komentář s nejvíce reakcemi
Nejžhavější vlákno
9 Autoři komentářů
ŠárkabebeivuliLucyBlanka Autoři posledních komentářů
nejnovější nejstarší nejvíce hlasů
Šárka
Host
Šárka

Moje dcera má vysokou dysfazii, he to dřina, chodila do logopedicke třídy, úspěšně se dostala na obor veřejná správa s maturitou, a letos maturuje, úspěch máme a doufám,že bude ve studiu pokračovat podala si přihlášku na vysokou,ale jak jsem psala je to velká dřina pro rodiče, přeji všem hodně štěstí

viola
Host
viola

Mám takové dítě ve třídě (4.). V PLPP by měli natvrdo sdělit rodičům, jaká je prognóza.
Maminka výše uvedeného dítěte se neustále diví, že dítě nepodává výkony, jaké by mělo (dle jejich představ), nechápe, že podává maximum…. , za které je třeba dítě chválit. Z dítěte s touto diagnózou lékař, právník ani učitel nebude. A když by rodiče danou školu vystudovali za dítě, neuplatní se – nebude samostatná jednotka….

Milan
Host
Milan

Syn má vývojovou dysfázii. Od tří let jsme chodili na klinickou logopedii, jelikož logopedka (na pojišťovnu) po 5 minutách, prohlásila že syn nikdy mluvit nebude abychom se naučili znakovou řeč , toto vyčetla z lékařských zpráv. To jsem nepřijal a začal bojovat. Lékaři neví jak diagnostikovat, psycholog- jděte k psychiatrovi, psychiatr- mozková retardace, hyperaktivita a jiné. Doporučení: zklidňující léky a podobně. Toto jsem opět odmítl proto jsme našli klinickou logopedii, úplně jiný přístup, jiné chování, jiné jednání. Už při první návštěvě mi paní doktorka řekla: nejdřív si popovídám se synem a pak s Vámi, až pak jí zajímali lékařské zprávy.… Číst více »

Ivona
Host
Ivona

Máte můj obdiv. Ivona

Blanka
Host
Blanka

Ano, znám to. Syn si NIKDY nekreslil. Tvrdili, že nebude psát. Píše krásně a dobře. Pořád nekreslí. Co odborník, to jiná diagnóza a doporučení. Rodiče by měli dát na svojí intuici. Někdy méně znamená více.

Lucy
Host
Lucy

Klobouk dolů, superr

ivuli
Host
ivuli

Dobrý den, když by náhodou byla logopedie v jihomoravském kraji, poraďte kde prosím.

bebe
Host
bebe

jste uzasnej! 🙂

Jana
Host
Jana

Můj syn má smíšenou vyvojovou dysfazii. Prošli jsme mnoho vyšetření. Etiologie přesto neznámá. Když se zeptám, zda to může být po očkování, nikdo raději nic neříká. Byl by to totiž hrozný průšvih. I přesto nechávám druhého syna očkovat a doufám….

bebe
Host
bebe

my zatim presnou diagnozu nemame, ale neurolog se s tim nemazal. Proste zmena nastala po ockovani, takze je to jasne. A ostatni odbornici presne jak pisete…na muj dotaz ohledne ockovani nerozporuji…je to svinarna tento system, ockovaci kalendar… pediatri se nezajimaji o nemoci v rodine a pichaji hlava nehlava. A pak ruce od toho a ze to z ockovani urcite neni. Chudaci deti – zahlcene svinstvem a pak mnoho lidi reci o dnesnich hloupych detech s ruznymi “dis” (a co se tak zamyslet nad tim, ze rodice “dis” nejsou a pricina jaksi lezi kolikrat v ockovani?!) a “spatnou” dnesni vychovou…