Při rizikovém těhotenství můžete z domova maximálně na 6 hodin. Jaké jsou důvody k pracovní neschopnosti?

0

Pokud se u těhotné ženy objeví faktory, jež mohou ohrozit normální průběh těhotenství, a lékař uzná, že by nastávající matka neměla pokračovat ve výkonu svého zaměstnání, může jí uznat za dočasně pracovně neschopnu z důvodu rizikového těhotenství. V takovém případě je ženě vyplácena část mzdy v rámci nemocenského pojištění, se kterým se pojí dodržování stanoveného režimu, jehož součástí jsou i omezené vycházky. Jaké mohou být důvody pro rizikové těhotenství?

Co znamená rizikové těhotenství?

Za rizikové je považováno takové těhotenství, jehož fyziologický průběh je nějakým způsobem ohrožen. Pro nastávající matku i její dítě je zde zvýšené riziko komplikací, které mohou, ale nemusí nastat. Ve chvíli, kdy se objeví, těhotenství je již označováno za patologické. Aby se potenciálním obtížím, jež by mohly ohrozit zdraví ženy i plodu, předešlo, je potřeba dodržovat speciální režim na základě doporučení lékaře.

Průběh rizikového těhotenství je vždy individuální, odvíjí se tedy od závažnosti zdravotního stavu budoucí rodičky a od pokročilosti těhotenství. Ve většině případů probíhá péče o ženy na rizikovém těhotenství ambulantně a pouze zhruba u 10 až 15 % případů je nutná hospitalizace z důvodu závažnějších komplikací (např. preeklampsie, nitroděložní tíseň plodu, apod.).

Důvodem pro hospitalizaci těhotné ženy může být vyšetření komplikace a návrh dalšího postupu, řešení konkrétní komplikace nebo se může jednat pouze o preventivní opatření z důvodu vážnějšího onemocnění nebo již prodělaných závažnějších komplikací.

Jaké může mít rizikové těhotenství důvody?

Faktory, které negativně ovlivňují průběh těhotenství, se mohou objevit až v období těhotenství, stejně tak se ovšem může jednat o zdravotní obtíže, se kterými se žena potýkala již dříve a s těhotenstvím jako takovým přímo nesouvisí. Ty však mohou představovat zvýšené riziko v období gravidity a ohrožovat především zdravotní stav matky.

Příčina rizikového těhotenství může být rovněž psychosomatická a může souviset například s obtížnou životní situací, jako je ztráta zaměstnání nebo ztráta blízké osoby, se stresovými situacemi či konflikty.

V neposlední řadě je nutné zmínit, že na rizikové těhotenství mohou nastoupit i nastávající matky, jejichž zdravotní stav je zcela v pořádku, ale vykonávají práci, která je pro ženy v období těhotenství nevhodná, jelikož by mohla ohrozit normální průběh těhotenství.

Jste na rizikovém těhotenství?

Faktory, které přímo s těhotenstvím nesouvisí

 • Neurologické onemocnění
 • Obezita
 • Vysoký krevní tlak
 • Srdeční onemocnění
 • Vyšší věk (35 a více)
 • Cukrovka
 • Astma
 • Prodělaný potrat
 • Prodělaný předčasný porod

Důvody, které se přímo pojí s průběhem těhotenství

 • Onemocnění jater: nejzávažnějším případem je tzv. HELLP Syndrom
 • Preeklampsie: projevuje se vysokým tlakem a únikem bílkovin do moči. Může vést až k bezvědomí.
 • Těhotenská cukrovka
 • Hrozící předčasný porod: před 37. týdnem těhotenství
 • Vícečetné těhotenství
 • Špatná poloha plodu: může být důvodem pro císařský řez
 • Intrauterinní růstová retardace (IU GR): rostoucí plod najednou zpomalí nebo zastaví růst v důsledku snížené funkce placenty
 • Nitroděložní tíseň plodu

Rizikové těhotenství: nemocenská

Na základě závažnosti rizika, vašeho zdravotního stavu a náročnosti práce, kterou vykonáváte, vás může lékař uznat za pracovně neschopnou. Pokud je vaše zaměstnání fyzicky náročné (například dlouho stojíte a hodně chodíte) nebo probíhá ve stresujícím prostředí, dočasná pracovní neschopnost je zcela na místě i v případě, že průběh těhotenství probíhá v pořádku.

Ve chvíli, kdy vám bude uznána dočasná pracovní neschopnost, bude vám propláceno nemocenské pojištění z důvodu rizikového těhotenství. V tu dobu je ze zákona nepřípustné práci nadále vykonávat. Náhrada mzdy v období pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci tehdy, trvá-li nadále jeho pracovní poměr a je vyplácen za jeho pracovní dny.

Rizikové těhotenství: plat

Po dobu nemocenské, ať už z důvodu rizikového těhotenství nebo nějakého onemocnění, máte ze zákona nárok na 60 % vaší mzdy. Stát vám v této situaci bohužel další finanční kompenzaci neposkytne, jedná možnost, která se dále nabízí, je rizikové pojištění u soukromé pojišťovny.

Rizikové pojištění je však nutné sjednat ještě před čerpáním jeho plnění, abyste splnily podmínky nutné pro jeho vyplácení. Dávky nemocenského pojištění vám bude vyplácet OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení). Nemocenská bývá zpravidla lékařem ukončena 6 týdnů před termínem porodu a vy rovnou nastoupíte na mateřskou dovolenou.

Rizikové těhotenství ve zkušební době

Pokud otěhotníte již ve zkušební době a bude vám doporučena pracovní neschopnost z důvodu rizikového těhotenství, zaměstnavateli sice můžete pouze předložit doklad o jejím trvání bez nutnosti uvádět důvod nemocenské, nicméně podle zákoníku práce § 31 odst. 2, se do zkušební doby započítává maximálně 10 pracovních dní nemoci, poté se zkušební doba prodlužuje.

Z toho vyplývá, že byste po celou dobu pracovní neschopnosti byly ve zkušební době. Zaměstnavatel s vámi může po celou dobu zkušební doby rozvázat pracovní vztah bez ohledu na to, zda jste na nemocenské či nikoliv. V neposlední řadě je dobré se zamyslet nad tím, zda je takové jednání férové vůči zaměstnavateli a není lepší si s ním na rovinu promluvit o vaší situaci.

Rizikové těhotenství: vycházky

Pokud nastoupíte na nemocenskou z důvodu rizikového těhotenství, počítejte s tím, že budete muset většinu času strávit doma, případně v místě, které nahlásíte vašemu lékaři. Maximální doba vycházek je 6 hodin denně, nicméně není pravidlem, že vám tuto hranici váš lékař doporučí.

Dalším pravidlem, které s vycházkami na rizikovém těhotenství souvisí, je doba, během které nemůžete jít z domu. Konkrétně nesmíte být mimo domov po sedmé hodině večer a před sedmou hodinou ranní. Pokud byste se chystaly nějaký čas trávit například na chatě nebo v jiném místě mimo domov, je potřeba tuto změnu vždy nahlásit a následně by mělo být vše v pořádku.

To, jaký režim byste měla během rizikového těhotenství, záleží vždy na doporučení vašeho ošetřujícího lékaře, nicméně obecně se doporučuje dostatek odpočinku, příjem tekutin a vitamínů, omezení fyzické aktivity a především vyhýbání se stresovým situacím. V případě konkrétních obtíží je pak možné přistoupit k dalším opatřením, např. specifické dietě, apod.

Zdroje: nutriklub.cz, aperio.cz, businesscenter.podnikatel.cz

avatar