Zákaz otce u porodu. Jak zní nové opatření a jaká je role otce u porodu za běžných okolností?

0

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu nakažených novým typem koronaviru COVID-19 vláda opět zavedla nová opatření, která od nynějška zakazují tatínkům asistovat u porodu. Současný trend doby je však opačný a většina žen chce mít u porodu svého partnera jako psychickou oporu, přestože dříve tomu tak nebývalo. I v dnešní době ovšem nemusí být přítomnost otce dítěte u porodu vždy žádoucí.

Měl by být otec u porodu?

V posledních letech se přítomnost otce dítěte u porodu považuje za naprostou samozřejmost, přestože naše babičky měly zkušenost zcela jinou. Zatímco dříve byly ženy při porodu vděčné za pouhou přítomnost zdravotníka, dnešní společnost už asistenci otce u porodu chápe téměř jako jeho povinnost vůči matce dítěte. Je však dobré si připomenout, že za běžných okolností by přítomnost otce u porodu měla být svobodnou volbou obou partnerů.

Muž a žena by si měli včas promluvit o tom, zda opravdu chtějí být společně u porodu, jelikož v případě, že je pro ženu porod příliš intimní záležitostí či vztah nefunguje zcela ideálně v intimní rovině, může být vhodným doprovodem například jiná blízká osoba ženského pohlaví. Mnohým párům může také pomoci předporodní kurz, který oba partnery připraví na okolnosti porodu. Ne všichni nastávající tatínkové totiž dopředu přemýšlejí nad tím, co je u porodu čeká.

Role otce u porodu

Otec u porodu zastává především roli psychické podpory rodící ženy, kterou má za úkol uklidňovat, zatímco nemocniční personál zastává jiné funkce a nemůže ženě asistovat po celou dobu, kdy je žena na porodním sále. Muž je tedy k dispozici neustále pro případ, že by něco potřebovala, například vstát z postele nebo zavolat nemocniční personál. Otec by měl během porodu ženu uklidňovat, pozitivně motivovat (např. že to zvládne a vše bude v naprostém pořádku), být oporou a projevit trpělivost.

Kdy otec u porodu není podporou

Existují také role, které by otec u porodu zastávat neměl. Jednou z nich je například role pozorovatele, či dokonce dokumentaristy, která může ženě psychicky naopak přitížit. Muž by u porodu rozhodně neměl projevovat vlastní pocity strachu či úzkosti a pozitivní vliv nemá mnohdy ani přehnaná péče, kdy se muži během porodu snaží ženu například hladit či masírovat.

Dalším případem, kdy otec není pro rodící ženu oporou, je tehdy, je-li přecitlivělý či dokonce labilní nebo špatně snáší krev. Pokud se muž u porodu stane rušivým elementem, brání rodičce poddat se naplno porodnímu mechanismu.

Pro některé tatínky může být porod velice stresující záležitostí, při kterém rodící žena v bolestech vzbuzuje u muže silné pocity strachu. Ten navíc umocňují zvuky a tekutiny doprovázející porod. V tuto chvíli mnozí muži pociťují velký pocit zodpovědnosti za to, jak žena porod zvládá.

Měl by být otec vždy u porodu?

Doporučení k přítomnosti otce u porodu

  • Nepřeceňovat roli otce u porodu
  • Nepovažovat otce u porodu za povinnost
  • Situaci posuzovat individuálně bez ohledu na jiné páry
  • O věci společně diskutovat a nechat partnerovi svobodnou volbu
  • Informovat se předem, co otce u porodu čeká

Otec u porodu z právního hlediska

Na roli otce u porodu lze pohlížet nejen z pohledu psychologického, ale také z právního hlediska, kde je možnost asistence u porodu definována zákonem.

Otec jako osoba blízká

Obecně platí, že každý pacient má právo na přítomnost osoby blízké, ať už se jedná o otce dítěte nebo jiné rodinné příslušníky. Je jí však vždy osoba, kterou si pacient, v tomto případě rodící žena, sám určí. Právo ženy na doprovod při porodu vyplývá ze zákona o zdravotnických službách § 28 odst. 3 písm. e.

Tento zákon však musí být v souladu s vnitřním řádem, nesmí narušovat poskytování zdravotnických služeb a musí být v souladu také s dalšími právními předpisy, například právě předpisy hygienickými.

Otec jako zákonný zástupce

Stejný zákon o zdravotnických službách dále stanovuje, že dítě má nárok na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, kde platí stejné podmínky jako u osoby blízké. Musí tedy být v souladu s vnitřním řádem i jinými právními předpisy a nesmí narušovat poskytování zdravotnických služeb.

Pravidla pobytu otce na porodním sále

Každá porodnice má pro přítomnost otců u porodu stanovená vlastní pravidla, která jsou součástí provozního řádu nemocnice, s nímž musí být doprovod rodící ženy obeznámen. S přítomností doprovodu musí tedy rodička i její doprovod souhlasit a dohodu o přítomnosti písemně podepsat. Jednotlivé nemocnice si za přítomnost otce taktéž účtují poplatky v odlišné výši.

Některé porodnice požadují, aby otcové, kteří u porodu budou přítomni, absolvovali předporodní kurz, jiné nemocnice například povolují přítomnost otce u porodu až ve II. fázi porodu, tedy v době porodní, zatímco někde smí být otec přítomen celou dobu.

Pro rodiče je také důležitá důsledná komunikace se zdravotníky, aby mohl být doprovod poučen o tom, jak se v porodnici a na sále chovat, konkrétně tedy jak a kde se může pohybovat, na koho se obracet v případě potřeby a také kde si odložit věci a oblečení.

Pokud však dojde k situaci, kdy běžnému provozu brání hygienické nebo jiné závažné okolnosti, může být přítomnost otce u porodu zakázána. Stejně tak může být otec od porodu vykázán v případě, že by nevhodným způsobem zasahoval do průběhu porodu.

Koronavirus a zákaz otce u porodu

Současná situace kolem pandemie koronaviru si bohužel žádá zvláštní opatření a omezení. Jedním z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR ze středy 18.3.2020 je zákaz přítomnosti doprovodu, tedy otců, při porodu z důvodu pandemie nemoci COVID-19. Do této doby byla přítomnost otcům u porodu umožněna, dokonce sám ministr zdravotnictví Adam Vojtěch rodičky ujišťoval, že o doprovod při porodu nepřijdou.

Aktuální situaci však odůvodnil tím, že je potřeba zabránit přenosu nákazy do nemocnice s ohledem na vzrůstající počet nakažených novým koronavirem. Otec, případně jiný doprovod, má nárok ženu do porodnice dovést, ale ve chvíli, kdy ji převezme porodní asistentka, musí porodnici opustit. V současné situaci je také nutné telefonické ohlášení předtím, než se do porodnice vydáte, aby byl nemocniční personál připraven se o rodící ženu včas postarat.

Vzhledem k tomu, že tuto situaci považují za absurdní nejen nastávající maminky, ale také široká veřejnost včetně některých porodních asistentek, vznikla petice s názvem „Pusťme tatínky k porodu!“, která už následující den získala 17 tisíc podpisů. Objevují se nicméně i názory lidí, kteří s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví souhlasí i s ohledem na vlastní zkušenosti z dřívějších let. Je však dobré zmínit, že některé nemocnice zavedly tato opatření ještě před nařízením vlády.

Zdroje: JUDr. Stanislav Křeček – veřejný ochránce práv (ochrance.cz), Mgr. Věra Jedličková (verajedlickova.cz), PhDr. Miloslava Kameníková (babyonline.cz), nemji.cz, idnes.cz, novinky.cz

avatar