Latinská jména mají původ ve starověkém Římě. Která patří ve světě mezi oblíbená?

0
Latinská jména mají původ ve starověkém Římě. Která patří ve světě mezi oblíbená?

Stejně jako většina evropských jazyků i mnoho jmen je latinského původu. Některá byla již pozměněna do modernější podoby, jiná si však svoji klasickou formu zachovala. S latinskými jmény se můžete ve světě setkat například v anglicky mluvících zemích nebo ve státech s románskými jazyky a některá jsou rovněž běžně užívaná i u nás.

Latinský jazyk

Latinský jazyk byl původně využíván ve starověkém Římě a díky své moci a vlivu se postupně rozšiřoval po celé Itálii, později i na západ Evropy, kde se stal dominantním jazykem.

Po pádu Římské říše se její kultura i jazyk rozšířily po celé Evropě a latina se tak stala základem mnoha současných evropských jazyků, mezi které patří například španělština, italština, francouzština, portugalština či rumunština.

Vzhledem k tomu, že spousta jazyků má své základy právě v latině, není divu, že se mnoho lidí po celém světě při výběru jména pro svého potomka navrací právě k těmto kořenům. S latinskými jmény se v současnosti můžeme hojně setkat například i ve španělských a latinskoamerických telenovelách.

Latinská jména

Původní konvence dávání jmen v latině sestávaly z kombinace křestního a rodového jména neboli příjmení, jež byla označována jako tria nomina. Poděděné příjmení tedy identifikovalo osobu jako člena určité generace. Následovalo osobní jméno, které bylo používáno k rozlišení jedince mezi dalšími členy rodiny v podstatě stejným způsobem, jako tomu je u nás i dnes.

Pokud hledáte originální jméno, které si nejspíš každý zapamatuje, možná právě latinské jméno bude to pravé. Je však dobré zvážit, zda se vůbec hodí k vašemu příjmení, aby nevyvolávalo posměšný dojem. Zatímco v jiných evropských zemích může být latinské jméno považováno za zcela běžné, u nás může být vnímáno zcela odlišně.

Oblíbená latinská jména ve světě

Latinská jména se hojně vyskytují v anglicky mluvících zemích, protože latina je základem anglického jazyka. V západním světě se tedy objevují populární jména, jako je Lucy a Oliver, Julie či Miles.

Například v Americe jsou děvčatům často dávána jména jako Ava, Clara, Lillian, Olivia nebo Stella. Mezi chlapeckými jmény bychom pak mohli najít latinská jména, jako jsou Dominic, Lucas, Julian, Roman a Sebastian. V Itálii jsou pro změnu populární jména Cecilia, Viola, Christian a Santiago.

Samozřejmě mnoho dalších známých dětských jmen, u kterých to nemusí být na první pohled zřejmé, má také latinský původ. Patří sem například Sidra, Domino a Vesper. Mezi klasickými jmény starověkého Říma bychom rovněž našli pojmenování, jako je Augustus, Cassius nebo Octavia.

Líbí se vám latinská jména?

Seznam latinských jmen s jejich významy

Pokud vás zajímá, která latinská jména jsou ve světě oblíbená a jaký je ve skutečnosti jejich význam, možná vás zaujmou některá z těch, která najdete níže na seznamu.

Latinská jména ženská

Ava

Jméno Ava v původním překladu znamená život. Současná podoba jména je pravděpodobně moderní variantou jména Eva, nicméně by také mohlo vycházet z latinského kořene avi, což v překladu znamená pták.

Olivia/Olivie

Záznamy o jméně Olivia sahají až do 13. století v Anglii, nicméně jméno bylo popularizováno poté, co jej Shakespeare použil pro jméno hraběnky v jednom z jeho děl. Olivia vychází z latinského slova oliva, jehož překlad se v českém jazyce nemění.

Victoria/Viktorie

Victoria je latinské slovo pro vítězství. Jedná se o jméno starověké římské bohyně vítězství a je ekvivalentem řeckého jména Niké. Proslavila ho především královna Victoria, díky níž se jméno stalo oblíbeným v Anglii a zůstává to tak už po více než 63 let.

Stella/Stela

Tohle jméno v překladu znamená hvězda. Setkat se můžete rovněž s podobnými jmény jako Ela, Gabriela, Isabela apod. Stela by měla být nebeská i zemská zároveň. Toto pojmenování je velice oblíbené mezi světovými jmény a jeho popularita se stále zvyšuje.

Aurora

Dívčí jméno latinského původu Aurora znamená svítání. Aurora bylo jméno římské bohyně východu slunce, jejíž slzy se proměnily v ranní rosu. Říkalo se, že se zjevuje tím, že cestuje z východu na západ přes oblohu a s každým úsvitem oznamuje příchod slunce.

Valentina/Valentýna

Tohle latinské jméno nese význam síly a zdraví. Valentina je v současné době exotičtějším a více uměleckým nástupcem jména Valerie.

Julia/Julie

Jméno, jež v sobě nese význam mladistvá. Julia byla starověké římské císařské jméno dávané ženám v době Julia Caesara. Julius pochází z řeckého slova ioulos, což znamená „porostlý vousem“. Přejatý význam se postupem času stal „mladistvým“, protože muži začínají pěstovat vousy v mládí.

Arabella/Arabela

Tohle latinské jméno doslova znamená oddávat se modlitbě. Arabela byla používána jako křestní jméno počínaje 12. stoletím, kdy se narodila Arabella de Leuchars, vnučka Williama lva, skotského krále. Je odvozen z latinského orabilis, z něhož Arabela získává svůj význam.

Latinská jména mužská

Sebastian

Sebastian je chlapecké jméno latinského původu, které vyznačuje osobu ze starověkého města Sebastia. Jednalo se o město v Malé Asii na území dnešního Turecka. Sebastian je jménem se značnou historií, nejprve díky mučedníkovi z třetího století, jehož utrpení byla častým předmětem středověkých umělců, poté jako jméno památných postav v dílech slavného Williama Shakespeara.

Adrian

Adrian je chlapecké jméno latinského původu, které znamená muž z Adrie. Adrian pochází ze jména Hadrianus, římského příjmení, které znamená „z města Hadria“. Dříve existovala dvě římská města zvaná Hadria, první v severní Itálii, moderní Adria, a druhá ve střední Itálii, dnes známé jako Atri.

Vincent

Toto latinské jméno nese význam slov podrobit či dobýt. Vincent bylo populární jméno v době středověku, zejména mezi Francouzi, kteří jej přinesli do Anglie. Existuje řada sv. Vincentů, z nichž nejslavnější je Saint Vincent de Paul, francouzský kněz ze sedmnáctého století, který organizoval společnosti laiků na pomoc chudým.

Marcus/Markus

Toto jméno můžeme přeložit dle původního významu jako bojovný či válečný.  Marcus byl v klasickém Římě běžným jménem. Mezi nejvýznamnější nositele patřil císař a stoický filosof Marcus Aurelius a politik, filosof a řečník Cicero.

Maximus/Maxim

Jméno latinského původu nesoucí význam ohromný či úžasný bylo původně latinským čestným titulem, který byl udělován úspěšným vojenským velitelům, jako je Quintus Fabius Maximus. Poté se toto pojmenování stalo křestním jménem mnohých světců.

Dante

Původní význam tohoto jména je trpělivý a snášenlivý. Přestože je úzce spjato se slavným florentským básníkem Dantem Alighierim, u kterého mnohdy není nutné ani uvádět příjmení, existují i další známí nositelé tohoto jména. Proslavil jej například slavný anglický malíř a básník Dante Gabriel Rosetti.

Fabian

Jméno latinského původu Fabian znamená pěstitel fazolí. Jméno přinesli do Anglie Francouzi kolem šestnáctého století. Je to zvláště populární jméno v latinské Americe a ještě více se používá v několika dalších zemích, a to včetně Rakouska, Chile a Polska. Jeho varianta Fabiano je rovněž atraktivní jméno pro chlapce v Itálii.

Augustus/Augustýn

Význam toho jména je skoro tentýž jako u jména Maximus a znamená veliký či skvostný. Augustus vznikl, podobně jak Maximus, jakožto titul daný římským senátem prvnímu římskému císaři, Octavianovi, adoptivnímu synovi Julia Caesara, v roce 27 n. l., který jej přijal za své jméno.

Zdroje: Nameberry.com, mumjunction.com

avatar