Kouření v těhotenství zvyšuje pravděpodobnost vrozených vad. Hrozí i náhlé úmrtí novorozence

0
Kouření v těhotenství zvyšuje pravděpodobnost vrozených vad. Hrozí i náhlé úmrtí novorozence
Pexels

Že kouření škodí zdraví, dnes už nikoho nepřekvapí. Hovoří o tom studie, varují před tím lékaři a informují nás o tom i samotní výrobci cigaret. Přesto se s tímto zlozvykem někteří stále nesnaží přestat. Kuřačky jsou navíc běžné i mezi těhotnými ženami, které svým počínáním ohrožují nejen sebe a své okolí, ale především nenarozené dítě. Tomu hrozí celá řada vývojových vad, poruchy chování a v některých případech i smrt.

Proč jsou cigarety špatné?

Cigarety se v naší civilizaci staly legální módní drogou, kterou zůstávají i přes vážné zdravotní dopady, jež mají jak na aktivní kuřáky, tak na jejich okolí. Podle celé řady zdrojů obsahuje tabákový kouř více než 5000 nebezpečných látek, přičemž většina z nich má pro člověka toxické, mutagenní či karcinogenní účinky.

Základem je nikotin, což je rostlinný alkaloid (jed), který má psychotropní účinky, a to jak stimulační, tak uvolňující. Ačkoli je návykový, sám o sobě rakovinotvorný není, mnohé studie dokonce odhalily, že může zlepšit paměť a usnadnit učení, ale pouze krátkodobě. Tento fakt je navíc podmíněn zvýšenou srdeční činností a sekrecí adrenalinu.

Dlouhodobé užívání nikotinu naopak vede k předčasné demenci, vyvolává také stažení cév, čímž omezuje průtok krve k srdci, mozku, placentě i kůži, a zároveň narušuje vývoj mozku a celé nervové soustavy u dětí a dospívajících. V případě kouřících nastávajících matek na plod takto působí už od samého začátku.

V tabákovém kouři je dále obsažen:

 • oxid uhelnatý – jedovatý plyn, který snižuje okysličení organismu a je hlavní složkou výfukových plynů,
 • oxid dusičitý – silně jedovatý plyn, který způsobuje záněty a běžně se podílí na vzniku kyselých dešťů a vzniku fotochemického smogu,
 • dehet – směs toxických látek, které se usazují v plicích kuřáka,
 • arsen – jedovatý prvek používaný jako jed na krysy,
 • benzen – rakovinotvorná látka, která se běžně vyskytuje v ropě,
 • formaldehyd – používaný k hubení hmyzu, jako dezinfekční a sterilizační prostředek či jako součást lepidel,
 • kadmium – těžký kov,
 • kyanovodík – jeden z nejjedovatějších plynů, který se používal v plynových komorách za 2. světové války,
 • nikl – vysoce toxický prvek, který má schopnost poškozovat vývoj lidského plodu,
 • olovo – jedovatý prvek, který u dětí způsobuje zpomalení duševního vývoje a poruchy chování,
 • tabákově specifické nitrosaminy – skupina vysoce rakovinotvorných látek, které se nachází pouze v tabákových výrobcích a podílí se na vzniku mnoha druhů rakoviny, poškozují rovněž reprodukční orgány.

Tabák je během produkce tabákových výrobků obohacován také o řadu chemikálií, které samy o sobě nemusí být škodlivé, ale při vysokých teplotách škodliviny produkují. Zdravotní rizika představují všechny typy kouře a všechny typy tabákových výrobků, tedy cigarety, doutníky i dýmkový tabák. Pro inhalování tabákového kouře navíc neexistuje ani žádná spodní bezpečná hranice, což jinými slovy znamená, že škodit může i velmi malá dávka.

Jaké má kouření dopady na zdraví?

Kouření prokazatelně stojí za rozvojem 25 nemocí, kam patří například:

 • nemoci srdce a cév,
 • akutní i chronické nemoci plic,
 • 12 typů zhoubných nádorů, hlavně rakovina plic,
 • astma,
 • alergie,
 • cukrovka,
 • kožní onemocnění,
 • degenerativní onemocnění očí.

Špatnou zprávou je, že rizika pro pasivní kuřáky, tedy ty, kteří kouř z cigaret neinhalují kouřením, ale tím, že se nachází v blízkosti jiného kuřáka, mohou být často obdobná. Záleží na intenzitě a charakteru expozice a také na délce období, po které je nekuřák vystaven pasivnímu kouření.

Kouření v těhotenství

Vzhledem k tomu, že velká část škodlivých látek, které jsou obsaženy v cigaretovém kouři, prostupuje přímo do placenty, kde působí na dítě, se kouření v těhotenství důrazně nedoporučuje. Některé zdroje uvádějí, že v průměru na každou 15. cigaretu připadá v těle jedna mutace, což znamená, že děti kuřaček jsou více ohroženy například vývojovými vadami. Podobně rizikovou skupinu však představují také těhotné ženy, které jsou pravidelně vystavovány pasivnímu kouření.

Rizika kouření před oplodněním

Kouření velice negativně působí už v době samotného oplození, ale také těšně před ním. Ovlivňuje totiž reprodukční systém ženy i muže. Zatímco ženy mají zhruba o 60 % menší pravděpodobnost, že otěhotní, a existuje u nich také zvýšené riziko mimoděložního těhotenství, muži mohou mít problém s tvorbou spermií, kterých je u kuřáků značně méně a bývají rovněž méně kvalitní. Zhruba 20 % kuřáků má také problémy s erekcí.

S odvykáním se doporučuje začít alespoň 3 měsíce (lépe rok) před plánovaným otěhotněním, nejpozději však v momentě, kdy svou graviditu žena zjistí. Podle novozélandských vědců je nejzásadnější termín 15. týden těhotenství. Pokud do této doby žena s kouřením přestane, významně sníží rizika zdravotních dopadů, které mohou mít jedovaté látky obsažené v kouři na nenarozené dítě.

Rizika kouření během těhotenství

Co se týče kouření v době, kdy je žena již v očekávání, je dokázáno, že tento zlozvyk poškozuje plod hned celou řadou mechanizmů. Problém představuje například hypoxie, tedy nedostatek kyslíku, kterým je dítě ohroženo kvůli obsahu oxidu uhelnatého v kouři. V momentě, kdy si žena zapálí, dostává se plod do nebezpečného stavu, který je typický zvýšeným karbonylhemoglobinem. To jinými slovy znamená, že krvinky nejsou schopny předávat kyslík tkáním, protože trpí chronickou otravou oxidem uhelnatým.

Placenta je špatně prokrvená také v důsledku placentární vasokonstrikce, tedy zúžení cév, což je rovněž důsledek cigaretového kouře. Častější jsou také další cévní poruchy placenty, ale i její předčasné odloučení. U těžších těhotných kuřaček navíc výrazně stoupá riziko předčasného porodu. Hrozí také větší pravděpodobnost porodu mrtvého plodu, která je oproti nekuřačkám vyšší o 40 %. Kuřačky rovněž méně často kojí, anebo kojí po kratší dobu a potýkají se s menším množstvím mléka, což negativně postihuje vývoj dítěte.

Obecně bývá těhotenství kuřaček kratší zhruba o týden, častěji se rodí nezralé děti a miminka se zcela nedovyvinutými orgány. Podle statistik mají děti kouřících matek celkově nižší hmotnost, oproti průměru nekuřaček bývají zhruba o 250 gramů lehčí a mají menší obvod hlavičky. Existuje navíc riziko, že se silné kuřačce narodí dítě závislé na nikotinu a ihned po porodu bude bojovat s abstinenčními příznaky.

Nejvíce rizikové je kouření v posledních třech měsících těhotenství. Zhruba v polovině případů se totiž dává do souvislosti s náhlým úmrtím novorozence, tedy úmrtím, k němuž dojde během prvního roku života dítěte bez zjevné příčiny, a to tak, že dítě většinou v noci přestane dýchat. V mozku je totiž omezen vývoj receptorů citlivých na nízkou hladinu kyslíku, které by dýchání nastartovaly. Co se týče vrozených vad a dispozic, tam nejčastěji hrozí:

 • o 30 % vyšší riziko rozštěpu patra i rtu,
 • anomálie prstů na ruce (syndaktylie, adaktylie, polydaktylie),
 • anomálie urogenitálního traktu,
 • zvýšené riziko onemocnění cév a vysokého krevního tlaku,
 • riziko obezity,
 • predispozice k rozvoji cukrovky,
 • astma,
 • ADHD syndrom,
 • poruchy pozornosti,
 • úzkost, deprese,
 • vyšší riziko závislosti (nejen na nikotinu),
 • kognitivní poruchy (poruchy chápání řeči, snížená vizualizace, slabší reakce na sluchové stimuly).

Děti kuřaček mají rovněž vrozené dispozice k rozvoji rakovinotvorného bujení, což je dáno tím, že byly v kontaktu s karcinogenními látkami celých 9 měsíců. Pokud se kuřačce narodí chlapec, může se potýkat s vrozeným zmenšením varlat a sníženým obsahem spermií. Snížení zárodečných buněk bylo zjištěno také u dívek. Děti kuřáků, které jsou po porodu navíc vystaveny pasivnímu kouření, se mnohem častěji setkávají se záněty středního ucha i dýchacích cest.

IQOS a elektrická cigareta v těhotenství

Ačkoli dnes na trhu s tabákovými výrobky existuje mnoho variant, které jsou méně škodlivé než klasické cigarety, protože neobsahují dehet či oxid uhelnatý, jejich užívání se v těhotenství přesto nedoporučuje. Nikotin, který je obsažen ve výrobcích, jakými jsou třeba IQOS či náplně do elektrických cigaret, ovlivňuje vývoj nervové soustavy dítěte, čímž může mít negativní dopad na jeho zdraví. Na tyto alternativy se podle odborníků nemá spoléhat ani v období kojení, kdy se toxické látky do těla dítěte dostávají skrze mateřské mléko.

Co dělat, pokud nemůžete přestat kouřit?

Pokud se těhotné ženě nedaří přestat kouřit, měla by se spolehnout na profesionální pomoc. Obrátit se může buď na svého lékaře, anebo na některé z více než 30 center pro závislé na tabáku, jejichž přehled najdete na stránkách Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT). Pokud s odvykáním váháte, myslete na to, že čím dřív začnete, tím většímu riziku se vyhnete. A vyšší bude i naděje na úspěch.

Zdroje: nemocnicevalasskemezirici.agel.cz, koureni-zabiji.cz, med-muni.cz

avatar