Hebrejská jména jsou znakem židovské i křesťanské identity. Jaké nesou významy?

0
Hebrejská jména jsou znakem židovské i křesťanské identity. Jaké nesou významy?

Hebrejská jména jsou především znakem židovského etnika, ale mnohá běžně používají i křesťané nebo muslimové. Původ mají v hebrejské Bibli a některá kromě hebrejštiny vycházejí i z dalších starověkých jazyků. Začala se hojně používat po vyhnání Židů do Babylonu a dnes už jich existuje kolem 3 000. Zajímá vás, která jsou v současnosti oblíbená a jaký mají význam?

Co jsou hebrejská jména?

Hebrejská jména jsou ta, která mají hebrejský jazykový původ, klasicky z hebrejské Bible. Většinou je používají Židé a křesťané, ale mnohá z nich jsou rovněž přizpůsobena muslimskému světu, zejména pokud jsou uvedena v Koránu. Například Ibrahim je běžné arabské jméno hebrejského původu.

Typické hebrejské jméno může mít mnoho různých forem, které byly přizpůsobeny fonologickému systému odlišných jazyků. Běžnou židovskou praxí na celém světě je dávání hebrejského jména dítěti, které je po celou dobu svého života používáno nábožensky.

Historie jmen hebrejského původu

Hebrejská jména jsou především charakteristickým znakem židovské identity, která se začala používat po vyhnání Židů do Babylonu. Po celou dobu talmudského období byla velká část jmen řeckého původu a byla převzata z Bible. Během této doby byla hebrejská tradice používání dvojitých jmen nejprve představena jako pokus překládat hebrejská jména do řeckých.

Během post-talmudického období, kdy se Židé rozprostírali po zemích hraničících se Středozemním mořem, čerpali při výběru křestních jmen rovněž z jiných jazyků, ovšem stále si zachovávali ta biblická. Ne všechna hebrejská jména jsou tedy čistě hebrejského původu, některá jsou výtvorem egyptštiny, aramejštiny, foiničtiny nebo kanaánštiny. Tehdy se začalo normalizovat používání nežidovských křestních jmen.

Jména hebrejského původu v současnosti

Dnes se používá více než 3 000 biblických hebrejských jmen. Je sice obvyklé, že židovské děti jsou pojmenovány po příbuzném, ale není to pravidlem. Mnoho dětí má kromě svého křestního jména také hebrejské jméno, aby se pokračovalo v tradici.

Jméno židovského chlapečka mu je dáno při jeho obřízce a jméno holčičky je tradičně uděleno čtením Tóry, tedy krátce po jejím narození. Mezi oblíbená hebrejská jména patří například Halphen, Mathias, Madalena, Elias.

Máte v rodině jméno hebrejského původu?

Význam hebrejských jmen

Mnoho biblických jmen je teoforická, což znamená, že velebí Boha. Jména s předponami nebo příponami el, eli, ya a yahu se vztahují ke svatému:

 • Elisha – Bůh je moje spasení.
 • Raphael – Bůh uzdravil.
 • Gamliel – Bůh je moje odměna.

Jiná popisují okolnosti narození nebo historickou roli člověka. Chava, hebrejština pro Evu, je odvozeno z kořenového slova „život“ – chai. Jméno Isaac pochází ze slova „smích“, protože jeho matka se zasmála, když zjistila, že v pokročilém věku bude mít dítě.

Bible také obsahuje mnoho jmen, která odkazují na přirozený vesmír: Deborah – včela, Jonah – holubice, Tamar – palma. Mnoho moderních izraelských jmen pokračuje v této tradici: Tal a Tali-rosa; Alon nebo Alona – dub; Oren – jedle.

Hledáte hebrejské ženské jméno?

Uvedeme si zde deset nejoblíbenějších ženských hebrejských jmen s jejich významy, kterými se můžete inspirovat při výběru pro vaši holčičku.

 1. Elizabeth: Elizabeth nebo také Alžběta je hebrejské jméno, které znamená „Bůh je moje přísaha“.
 2. Ayala: toto tradiční jméno znamená „laň“.
 3. Zara: tohle jména znamená „semeno“.
 4. Rivka: variantou je Rebeka, což znamená „připojení, připojit se“.
 5. Yael: toto biblické jméno je z příběhu války Izraelitů s Kanaánci.
 6. Naomi: jméno ze Starého zákona znamenající „příjemnost“.
 7. Šošana: jedná se o botanické jméno, které znamená „růže“.
 8. Hana: znamená „milost“, tohle jméno je módní a zároveň tradiční.
 9. Adina: tohle jméno nese významy jako „ušlechtilá“, „jemná“ nebo „decentní“.
 10. Ziva: je jméno, které znamená „vynikající“ či „geniální“.

Hebrejská jména mužská

Pokud vybíráte jméno pro potomka mužského pohlaví, možná vás inspiruje některé z následujících chlapeckých jmen.

 1. Noe: tohle jméno znamená „mírumilovný“.
 2. Eitan: význam tohoto jména je „ silný“ jako v rychle tekoucí řece.
 3. Ezra: prorok a muž za Knihou Ezry.
 4. Alon: toto jméno znamená „dub“.
 5. Daniel: tohle jméno překračuje hranice víry, jelikož znamená „Bůh je můj soudce“.
 6. Gil: toto jméno znamená „radovat se“.
 7. Levi: byl třetí syn Jákobův a jeden z kmenů Izraele.
 8. Asher: hebrejské jméno, které znamená „požehnaný“ nebo „štěstí“.
 9. Meir: tohle jméno znamená, že vaše dítě září.
 10. Raviv: toto osvěžující jméno znamená „déšť“ nebo „rosa“.

Zdroje: myjewishlearning.com, familyeducation.com, chabad.org, wikipedia.org

 

avatar