O výši alimentů na dítě rozhoduje čistý příjem a věk dítěte. Jak se počítá?

0
O výši alimentů na dítě rozhoduje čistý příjem a věk dítěte. Jak se počítá?
Shutterstock

Alimenty na dítě často představují nepříjemné až bolestivé téma, které musí rodiče řešit v případě, že se rozhodnou svůj vztah ukončit. Jakmile se partneři stanou rodiči, rozchod či rozvod už se bohužel netýká pouze jich, ale i jejich potomka, kterého je potřeba finančně zajistit z obou stran. O přesné výši alimentů rozhoduje soud, orientačně však lze tuto částku vypočítat na základě čistého příjmu a věku dítěte.

Alimenty: zákonem stanovená vyživovací povinnost

Alimenty, jinými slovy vyživovací povinnost (nebo také výživné), jsou zákonem stanovené povinnosti obou rodičů zajistit nezaopatřenému dítěti či dětem základní potřeby nutné pro život. Pokud se rodiče rozejdou, je v první řadě nutné vyřešit, komu bude dítě svěřeno do péče. Pokud se nezvládnou partneři na péči domluvit, rozhodne o ní soud. Možnosti péče jsou následující:

 • Výlučná péče jednoho z rodičů
 • Střídavá péče
 • Společná péče
 • Svěření do péče jiné osoby

Výživné následně platí ten rodič, který s dítětem nežije ve společné domácnosti. Jestliže tedy dítě zůstane v opatrovnictví matky, pak připadne vyživovací povinnost otci. O tom, jakou částkou bude jeden z rodičů na dítě přispívat, je možné se domluvit různými způsoby. Většina partnerů se však na výživném dohodnout nedokáže a přesnou částku stanoví soud.

Výše alimentů na jedno dítě

Výši alimentů lze stanovit dohodou, či soudně. Výživné se tedy u každého alespoň trochu liší, neboť přesná částka se vždy odvíjí od více okolností. Rozhoduje-li o výsledné výši soudce, zohledňuje několik faktorů. Směrodatné jsou především platy rodičů a věk nezaopatřeného dítěte. S přibývajícím věkem se výdaje na potřeby dítěte postupně zvyšují. Mezi základní kritéria pro výpočet alimentů patří následující:

 • Výše čistého příjmu
 • Výše celkových výdajů
 • Věk vyživovaného dítěte
 • Speciální potřeby vyživovaného dítěte (např. zdravotní indispozice)

Vypočítá vám alimenty kalkulačka?

Dítě by mělo mít vždy stejnou životní úroveň jako jeho rodiče. Podle toho soud rozhoduje o výši finančního příspěvku. Dalšími zohledňovanými body bývají náklady na bydlení obou rodičů a náklady na dopravu mezi nimi.

Výslednou částku alimentů kalkulačkou sice nedostanete, nicméně pro lepší odhad vám může pomoci následující tabulka, kterou vypracovalo Ministerstvo spravedlnosti ČR a kterou využívají soudy pro přesnější určení alimentů.

Přibližný výpočet alimentů z čistého příjmu

Následující údaje vám pomohou získat orientační částku alimentů na základě věku dítěte a čistého příjmu.

 • 0–5 let: 11–15 % z čistého příjmu
 • 6–9 let: 13–17 % z čistého příjmu
 • 10–14 let: 15–19 % z čistého příjmu
 • 15–17 let: 16–22 % z čistého příjmu
 • 18 a více let: 19–25 % z čistého příjmu

Alimenty 2020 – 2021:

V případě výživného na nezletilé dítě se alimenty vyplácejí osobě, která ho má ve svěřené péči. V České republice se v 90 % případů jedná o matku. Pokud vyživovaný dosáhl plnoletosti, tedy 18 let, výživné je zasíláno přímo jemu. U nás se v současnosti pohybuje výše alimentů přibližně v rozmezí od 2000 Kč až do 6000 Kč.

Kdy přestat platit alimenty?

Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti není věkově nijak omezena, rozhoduje zejména doba studia a také to, kdy získá potomek vlastní příjem. Výživné je však v zákoně stanovené oboustranně. To znamená, že v případě nutnosti jsou děti povinné v určitém věku zase finančně podporovat své rodiče. Je tedy důležité, aby se obě strany vzájemně finančně podporovaly.

Zvýšení alimentů

Žádost o zvýšení alimentů se podává vždy k soudu. Ten může výši alimentů změnit, pokud došlo ke zlepšení příjmové a majetkové situace osoby, která je povinna výživné platit. Stejně tak je možné naopak zažádat o snížení alimentů, jestliže se příjmy či majetek naopak snížily. Snížení alimentů však nelze žádat zpětně, jelikož použité výživné se nevrací.

Neplacení alimentů

Někdy se stává, že se rodič, který má platit alimenty (ve většině případů otec), cítí ukřivděn a částka mu může připadat nespravedlivá. Občas tito lidé bohužel zapomínají, že peníze neposílají na potřeby své bývalé polovičky, ale na své nezaopatřené dítě.

Neplacení alimentů je ovšem protizákonné. Pokud bývalý partner odmítá platit, je potřeba obrátit se na příslušné úřady. Vymáhat alimenty je možné těmito způsoby:

 • Komunikací a dohodou s neplatícím rodičem
 • Prostřednictvím soudu s návrhem na exekuci platu
 • Podáním trestního oznámení na neplatícího

Exekuce na plat

Někdy bývá obtížné donutit neplatiče uhradit výživné, nicméně odmítání platit může mít pro dotyčného nemilé důsledky. Pokud tedy povinovaný rodič nedostojí svým závazkům a vy jej nahlásíte, může mu být po soudní tahanici stanovena i exekuce na plat.

Trestní oznámení

Trestní oznámení lze podat pouze za předpokladu, že dlužné výživného činí 4 měsíce nebo více. V takovém případě lze neplatiče nahlásit pro zanedbání povinné výživy. Dotyčnému poté hrozí i nepodmíněný trest vězení. Pokud by bylo výživné placeno například jen jednou za 3 měsíce, trestní oznámení podat nelze.

Zdroje: vasevyzivne.cz, prispevky.cz, vimvic.cz, pracomat.cz

avatar